Přístavní manévry červená
× Search
Pojďme se vrátit ke starým navigačním metodám, tedy k náměrům. Stále se najdou tací, pro které to je zábava. Víte, kde jste, pokud zpřesníte dva náměry třetím? Poloha ze dvou náměrů je jasná. Dva náměry se protnou a tam jsme. Není to ale tak docela pravda, protože každý z náměrů má určitou nepřesnost. Pokud chceme mít větší jistotu, uděláme si ještě náměr třetí. A ten se nám s největší pravděpodobností neprotne tam, kde první dva. Vznikne nám trojúhelník. A někde v něm bychom se měli pohybovat. Otázkou je, kde přesně.  Podívejte se nyní na levý z dvojice obrázků. Ten nám ukazuje, že se nacházíme v těžišti vzniklého trojúhelníku. Protože nikde...
PrvníPoslední
Na horu