Slovník
× Search
Scilly - tropy na jihu Anglie
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Scilly - tropy na jihu Anglie

Na světě je spousta krásných míst. Pro jachtaře jsou nejkrásnější ta, kam se dostane pouze lodí. K takovým místům patří souostroví Scilly, které leží na jihozápadě Anglie. Ostrovy nejsou přelidněné, jsou nezkažené a i v sezóně tu naleznete klid. Mají svoji atmosféru.

Souostroví Scilly leží asi 28 mil jihozápadně od Land’s End v anglickém hrabství Cornwall. Dohromady má rozlohu pouhých 16,33 km² a žije na něm přibližně 2200 obyvatel. Scilly jsou nejpříjemnější z britských ostrovů a vděčí za to i blankytně čistému moři, krásným písčitým plážím, nádherné přírodní scenérii, přívětivým lidem a příjemnému klimatu. Jedná se o nejteplejší místo v Británii v zimě a nejslunnější v létě.

Image
Mapa souostroví.
Díky Golfskému proudu mají ostrovy téměř subtropické podnebí, od kterého se liší mírnými léty. V zimě nabízí návštěvníkům květiny, které tu díky příznivému klimatu kvetou mnohem dříve než jinde v Británii a jsou hlavním ostrovním exportním zbožím. V létě si tu můžete užít moře, slunce, písečné pláže a relativní samotu. Pláže jsou poloprázdné, každý si může vybrat svůj kousek pobřeží. Voda v moři je osvěžující, počátkem léta na koupání dost studená, ale na pohled velmi lákavá. Ve slunečním světle má nádherně modrou barvu, nesrovnatelnou s tmavě nazelenalou u pobřeží Anglie.

Příliv a odliv tu je znatelný a rozdíl dosahuje až 5 m. Je nutno na to myslet při kotvení s plachetnicí i při koupání, v některých místech jsou silné proudy. Pláže jsou při odlivu plné mořských živočichů, krabů, sasanek, krevet, mušlí a škeblí, při přílivu skvělé na koupání.

Foto Renata Brožková

Foto Renata Brožková

Krásné pláže, jen voda nemá přes 20.
Vzhledem ke své poloze jsou ostrovy místem zastávek tažných ptáků na jejich cestě ze severu na jih. Některé úseky pobřeží jsou skalnaté, chráněné zátoky mají naopak písčité pláže excelentní kvality. Ostrovy jsou kromě jiného nechvalně známé jako pohřebiště lodí, neboť množství podmořských útesů společně se silnými větry a mořskými proudy se ukázalo v dějinách jako velmi nebezpečná kombinace. Královské námořní právo na ztroskotanou loď a její obsah sahá až do roku 1066. Většinou si tedy obyvatelé Scill majetek z lodí ponechali, aby zvýšili svou životní úroveň. Přestože byly ztroskotané lodě vítaným zpestřením, neexistují záznamy o tom, že by místní lidé úmyslně naváděli lodě na skaliska a okrádali je, jako se tomu stávalo jinde na pobřeží. Říká se, že místní obyvatelé se modlili za to aby, když už mají lodě ztroskotat, se to stalo u jejich pobřeží a přineslo to výhody právě jim.

Moře vraků
Foto archiv

Foto archiv

Jedno z místních ztroskotání.

Historie osídlení souostroví sahá až do doby kamenné. Donedávna bylo hlavní obživou ostrovanů zemědělství a farmářství, dnes vede turistický ruch. Místní lidé jsou vstřícní a přívětiví. Vítají návštěvníky, kteří sem přicházejí za nádhernými květinami nebo sledovat pravé atlantské bouře či studovat zajímavé druhy ptáků, nebo jen tak plachtit mezi ostrovy, koupat se v čistém leč trochu studeném moři nebo jen užívat klid pod sluncem. Klid je tady opravdu nevídaný, jediné zvuky tu vydávají ptáci a moře. Ostrovy jsou ideální k procházkám, je tu mnoho vřesovišť a žulové nevysoké skály.

Souostroví se skládá z pěti malých obydlených ostrovů a dalších zhruba 130 skalisek. Obydlené ostrovy jsou St. Mary's, Tresco, St. Martin's, St. Agnes a Bryher. Každý z větších ostrovů má svoji zvláštní náladu a kouzlo.

St. Mary

Foto Renata Brožková

Foto Renata Brožková

Ostrovy plné květů

Ostrovy jsou velmi malé. Největším je St. Mary, na kterém žije 1666 obyvatel. Ostrov se skládá ze dvou částí a je spojen úzkou šíjí, která má z obou stran nádherné písečné pláže. Jižní zátoka s plážemi Porthcressa je dobře krytá, chráněná a nabízí velmi příjemné a bezpečné koupání nehledě na příliv nebo odliv. Na severu v zátoce leží městská pláž (Town Beach) se změtí lan a větším počtem lodí a člunů. Je tu malý přístav. Uprostřed šíje se rozkládá hlavní město celého souostroví Hugh Town. Od roku 1837 je zde v zátoce Porthcressa stanice vodní záchranné služby RNLI. Ve středověku bylo hlavním centrem obyvatel městečko Old Town s hradem Ennor, které leží v chráněné zátoce Old Town Bay na jihu ostrova. Dnes je se svými 300 obyvateli klidnou vesnicí.

Příjemné pláže se rozprostírají kolem celého ostrova, je velmi členitý a díky tomu má přibližně 10 mil pobřeží. Podél pobřeží vede několik vycházkových tras. Koncem 18. století byly na ostrově postaveny tři vyhlídkové věže. Nejkrásnější procházky jsou tu v podvečer, kdy je vidět, jak slunce zapadá za ostrov Samson.

Další vyhlídková trasa vede jižním cípem ostrova výběžkem Peninnis, kde je vyhlídková věž Buzza Tower. Cesta vede podél pobřeží až na jižní cíp k majáku Peninnis. Na skalnatém výběžku Peninnis bylo v minulosti zničeno několik lodí. V roce 1874 tu ztroskotala čtyřstěžňová loď Minnehaha a polovina posádky se zachránila tím, že po čelenu přelezla a přeskákala po skalách na pevninu. V roce 1963 byl ze dna vyloven neporušený lodní zvon a je vystaven v místním muzeu. V dubnu 1910 ve velké mlze najela další loď v těchto místech na mělčinu. Všichni pasažéři byli bezpečně dopraveni na pevninu a loď tu zůstala téměř měsíc. Vzhledem k tomu, že loď byla plně naložená a remorkéry by s ní nepohnuly, musela být většina nákladu naházena do moře, aby byla loď odlehčena. A tak se ocitly přes palubu motory, piana, šicí stroje a další těžký náklad.

Tresco
Foto Renata Brožková

Foto Renata Brožková

Tresco.

Druhý největší ostrov souostroví Tresco má 180 obyvatel a je unikátní svou botanickou subtropickou zahradou s tisíci květin a množstvím stromů z celého světa. I uprostřed zimy tu v zahradě kvete na 300 druhů rostlin. Díky ustálenému klimatu se tu ve volné přírodě daří rostlinám, které jinde v Británii nerostou. Kromě rostlin jsou v zahradě úžasné sochy, plastiky a v jedné části jsou vystaveny předměty z vraků, jako například příďové figuríny ze ztroskotaných lodí. Zahrada je otevřena denně od 10:00 do 16:00 a platí se vstupné. Na ostrově nejezdí auta, kromě zemědělských prostředků a golfových vozíků. Nejoblíbenějším a nejrozšířenějším dopravním prostředkem je kolo. Zajímavými místy jsou Carn Near na jihu ostrova a New Grimsby v západní části, kde se dá pohodlně zakotvit s lodí na dostatečné hloubce a dojet na břeh dinghy. Na severu ostrova stojí vedle sebe hrady Cromwell a Charles Castle, které byly postaveny v 16. století, aby chránily kanál mezi ostrovy Tresco a Bryher. Na severu ostrova je jeskyně Piper’s Hole, která v minulosti sloužila pašerákům jako úschovna. Vede asi 80 metrů do podzemí, kde se nachází téměř deset metrů hluboký sladkovodní bazén.

St Martin

Foto archiv

Foto archiv

St. Martin.

St. Martin je známý díky krásným dlouhým písečným plážím vhodným k příjemnému koupání. Přístaviště pro návštěvníky ostrova je v Higher Town Quay na jihu ostrova. Je zde málo vody a na břeh je nutné doplout na dinghy. Další možností je přistát ve městě Lower Town. Na východě ostrova stojí červeno-bílá značka „Day Mark“, která slouží jako navigační značka pro lodní dopravu již od roku 1687. V těchto místech jsou i zajímavé jeskyně, největší jsou Pope's Hole a Culver Hole. Na severozápadě leží malý neobydlený ostrůvek White Island, který je při odlivu přístupný přes balvany pěšky. Na východě ostrova stojí Chapel Down, u které byla v roce 1989 objevena a vztyčena žulová socha, jejíž stáří se odhaduje na 3000 let. Na ostrově se pěstuje vinná réva a místní víno lze ochutnat v návštěvnickém centru s prodejnou.

St. Agnes
Foto Renata Brožková

Foto Renata Brožková

St. Agnes

Ostrov je písečnou pláží spojený s neobydleným ostrůvkem Gugh. Nejlepší místo na kotvení je v místě Porth Conger. Na ostrově St. Agnes je několik domů a maják, ale mnoho lidí tu nebydlí, většina turistů se sem nechává přivézt turistickou lodí, která jednou denně ráno připluje z pevniny a večer zase odpluje zpět. Písečný pás mezi Porth Conger a Cove je ideální na koupání, je však nutné si dávat pozor na odliv. Ostrůvek Gugh je zarostlý nízkým porostem, nejčastěji vřesem, obklopený malými zátokami. Při obchůzce ostrůvku najdete kamenné sluneční hodiny a osamocený menhir nazvaný „Old Man“. Na Scillech je takových menhirů více a souvisejí pravděpodobně s rituály z doby bronzové, kdy byly používány jako hraniční značky. Skrz St. Agnes vede cesta na druhý západní konec ostrova. Uprostřed ostrova na kopci stojí čistě bílý maják St. Agnes. Cesta vede dál a rozdvojuje se, jedna míří k jezeru, které je oblíbeným místem ornitologů. Druhá se protáhne kolem starého domku pobřežní stráže na pobřeží ke kamenného labyrintu, který zde poskládal strážce majáku v roce 1729 a je tu dodnes.

Bryther
Foto archiv

Foto archiv

Bryther

Od ostrova Tresco ho dělí pouze úzký kanál „Tresco channel“. Je tu pár domků a kostel Všech svatých. Je zde především příjemné koupání na krásných písčitých plážích, z nichž skutečně nejlepší je na jihu ostrova v zátoce Rushy Bay. Divočejší spíše skalnaté pláže jsou na severu ostrova. Na vrcholu kopce Watch Hill stojí stará rozhledna, odkud se nabízí panoramatický výhled, jeden z nejlepších na celém souostroví. Bryher má jednu z nejdelších jeskyní na Scillech „High Rock Cave“, je jí ale těžké najít a ještě těžší do ní kvůli neustále proudící vodě vstoupit.


Vlastní zkušenost
Foto Renata Brožková

Foto Renata Brožková

A jeden pohled z výšky.

Plavbu na souostroví Scilly je nejvhodnější spojit s plavbou Lamanšským kanálem, nejkratší vzdálenost k přeplutí na nejbližší scillský ostrov je z jihozápadního výběžku britské pevniny Land’s End. V minulém roce jsme si jako cíl rodinné plavby dali zdolat kanál La Manche a konečnou metou výletu stanovili toto souostroví. Rozhodli jsme se během 14 dní přeplout z francouzského St. Malo přes normanské ostrovy do Británie a pokračovat podél jižního pobřeží až na souostroví Scilly. Kapitán vybral pro šestičlennou posádku tříkajutovou plachetnici Sun Odyssey 40. Začali jsme prstem projíždět mapy a připravovat průvodce. Přestože bylo léto, červenec, příprava na to nevypadala. Na hromádkách se vršily kromě plavek i teplé jachtařské soupravy, kulichy a rukavice.

Plavbu jsme si užili a celkově jsme upluli 600 NM, z čehož více než polovinu během deseti dnů a druhou slabší polovinu během tří posledních dní. Plavba byla náročná, tři noční plavby, často jsme končili v pozdních ranních hodinách nebo pluli celý další den. Odměnou nám za to byla místa, na která jsme se dostali a kde jsme díky tomu mohli strávit celý den. A vítězem ankety o nejlepší místo zájezdu se stalo souostroví Scilly.

Navigátor:

Jak se na místo dostaneme: jedině lodí z Anglie nebo Francie (z Plymouth cca 100 Nm nebo z Bretaně ze St. Malo – cca 200 Nm).

Kolik cesta stojí: autem tam jedna cesta 1500km, nafta cca 175,-EUR + poplatky za dálnici ve Francii cca 60,- EUR na 1 cestu, dohromady cca 235,- EUR.

Cena za pronájem lodě: loď SO 40,3 rok 2009 – cca 4400 EUR na 14 dnů, kauce 2700,- EUR

Ceny za kotvení: kotvení 0,-, boje 10,- GBP,

Po příjezdu z kontinentu není nutné se nikde hlásit, jedná se o území Velké Británie.

Rozdíl mezi přílivem a odlivem: cca 5 metrů (max. 16 ft).

Teplota vzduchu: v zimě teploty neklesnou pod 6 st., v létě se pohybují průměrně kolem 19 st. V květnu a červnu se počet slunečních hodin pohybuje průměrně kolem 230, v červenci a srpnu je to více než 200 hodin.

Teplota moře: v létě přibližně 16 – 17 st., v zimě neklesne pod 9 st.

Ceny v obchodech a restauracích jsou podobné jako ve Velké Británii (např. hamburger, chipsy a cider cca 15 liber).Za článek děkujeme Renatě Brožkové a Sailing Clubu.


Vytisknout
1947
Na horu