Bemex Boot_TOP_2018
× Search
Výbuch plynu na lodi
Daniel Vodička

Výbuch plynu na lodi

Víte, proč je na palubě jachty nebezpečný plynový vařič? Kdy hrozí výbuch plynu?

Únik plynu z vařiče na palubě jachty je smrtelně nebezpečný. Většina jachtařů si to uvědomuje, ale rozhodně ne všichni. Proto malá rekapitulace.

Plyn používaný pro vařiče je těžší než vzduch, drží se tedy dole. Pokud byste nechali bombu, ze které uniká plyn ve vaně (loď je vlastně taková vana), vana by se za chvíli naplnila plynem podobně, jako když do ní napouštíte vodu. Jen byste to neviděli.

Pak stačí jiskra, která způsobí výbuch a požár. Pro osoby na palubě obvykle s fatálním koncem.

Jak nebezpečí minimalizovat

Plynová nádoba nesmí být uvnitř lodi. Umístěná musí být v prostoru, ze kterého může plyn utíkat mimo loď (v případě úniku). U tlakové nádoby musí být uzávěr, kterým je možné přívod plynu do lodi uzavřít. Další uzávěr plynu by měl být v podpalubí před vařičem. Vařič by měl být vybaven tepelnými pojistkami, které plyn v případě zhasnutí hořáku uzavřou.

Pokud na lodi nevaříme, měl by být minimálně uzávěr před vařičem zavřený. Chtít po posádce, aby zavírala plyn na tlakové nádobě, by bylo při běžných plavbách asi přehnané.

Pokud budete toto dodržovat, měli byste být v bezpečí. Nezapomeňte ale také na pravidelnou údržbu vařiče a vedení. Například hadice, která vede plyn k lodnímu vařiči, je velmi namáhaná kvůli kývání vařiče a zaslouží si častější výměnu.

Chcete-li mít jistotu, jsou dnes v prodeji také senzory, které na zvýšenou koncentraci plynu upozorní.

A jedna příhoda ze života

V devadesátých letech se plulo na čemkoli a výbava byla jakákoli. Člověk byl mladý a bezpečnost měl u zadku. Na jedné z jachet, na které jsem plul, byl v podpalubí běžný kempingový dvouvařič. Tlaková nádoba a na ní našroubovaný dvouvařič. Tato sestava za plavby na plachty se víceméně volně toulala podpalubím. Jednou jsem chtěl začít vařit, škrtl jsem a místo hořáku začala hořet nádoba okolo šroubení s vařičem. Jak se potuloval na vlnách v podpalubí, vařič se povolil a plyn unikal. 

Tak uvnitř lodě šlehaly plameny z plynové bomby. Až to byla neoddiskutovatelná bomba. Co dělat? Moc šancí nebylo. Tak jsem vzal bombu i s vařičem, vyběhl na palubu a hodil ji do moře. To bylo vše. Nic se nestalo. Naštěstí. A souprava na vaření dokonce plavala. Stačilo tedy si pro ni doplavat, osušit jí a jelo se dál. Devadesátá léta, začátky masového námořního jachtingu.

Na videu se podívejte, jak taková exploze plynu na palubě vypadá.

Vytisknout
2356
Na horu