Search
× Search
AIS v jihovýchodní Asii nefunguje
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

AIS v jihovýchodní Asii nefunguje

V jihovýchodní Asii nefunguje AIS. Nebo tedy funguje, ale ne tak, jak by měl. Systém, který jinde zvyšuje bezpečnost na moři, je zde téměř k ničemu.

Není to dáno špatnou funkcí systému AIS, ale použitím, které neodpovídá tomu, na co jsme zvyklí v normální části světových moří a oceánů.

Tamní rybáři přišli na to, že dají-li na svoji síť vysílač AIS, velké lodě do ní nenajedou. Rybáři došli dokonce tak daleko, že kontaktují obchodní lodě, aby jim sdělili kurz, kterým se vyhnou kolizi s neexistující lodí.

Vznikají tak situace, kdy jsou přijímače AIS na velkých lodích zahlceny falešnými cíli a už nedokážou sledovat další. Počet sledovaných cílů současně je omezen. Navíc trasa lodi na monitoru AIS vypadá jako přetnutí cesty lampiónovému průvodu.

Pluje-li loď nějakým směrem a před ní se objeví semeniště AIS vysílačů, nerozezná, jde-li o lodě nebo sítě. Protože navíc přístroj zobrazuje jen pár stovek cílů, jsou ty, které se v té chvíli nezdají být nebezpečné, vynechány. Ve chvíli, kdy loď změní kurz, aby se mračnu světlušek vyhnula, objeví se další skupiny signálů, které do té doby nebyly důležité, protože nehrozilo nebezpečí srážky.

Vzhledem k tomuto zmatku se nyní objevují návrhy, aby použití AIS jinde než na palubě lodi bylo trestné.

3743
Na horu