Search
× Search
Aplikace pro plavbu v ČR
Daniel Vodička

Aplikace pro plavbu v ČR

Státní plavební správa zprovoznila užitečnou aplikaci LAVDIS mobile. Je to aplikace určená pro všechny, kteří se plaví po našich vodách. Je určena pro Android, tak i pro iOS.

Mobilní aplikace obsahuje vybraná data a funkce z portálu LAVDIS a Geoportálu Státní plavební správy. Konkrétním obsahem jsou schémata vodních cest, plavební informace včetně omezení plavby, plavební mapy zahrnující důležité plavební objekty na vodní cestě, vodní stavy a průtoky včetně omezujících vodních stavů, provozní informace o plavebních komorách, kontaktní informace přístavů a souhrn aktuálních právních aktů vydaných Státní plavební správou týkající se vodní dopravy.

V současné chvíli již je spuštěna pro Android. U společnosti Apple probíhá proces verifikace aplikace.

 

6005
Na horu