Search
× Search
Atraktivní charterová lokalita Lipari
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Atraktivní charterová lokalita Lipari

Vyrazíme na Lipari? Co nás tam čeká? Bahenní lázně na Vulcanu, noční výstup na činnou sopku Stromboli, italské espresso a tak trochu sicilský duch. Co však dále? Na co se připravit?

Nejbližší ostrov Vulcano leží jen 10 mil severně od Sicílie, nejvzdálenější Stromboli skoro 40 mil. Charterové základny jsou buď na Sicílii, nebo na italské pevnině. Při pronájmu jachty v Itálii dejte pozor, z italské pevniny je to na ostrov Lipari nejméně 40 mil. To znamená plavbu na celý den.

Jste-li zvyklí na plavbu v Chorvatsku mezi ostrovy, může pro vás moře kolem Lipar znamenat nepříjemné překvapení. V Chorvatsku mezi ostrovy jste obvykle krytí před vlnami. Pokud vzniknou, tak i podobně rychle zaniknou. V této oblasti to tak není. Moře je zde mnohem více rozvlněné a vlny mohou být i tehdy, když nefouká vítr. To je velmi nepříjemné například na kotvišti na Stromboli. Jachtaři se sem sjíždějí, aby si vyšlápli na činnou sopku. Kotviště zde je ale extrémně špatné. Není kryté, kotvy zde nedrží a i na bójích se zde houpáte tak, že oči v sloup obracejí i zkušení jachtaři. A nesnadné je i vylodění na břehu. Pláž je strmá a vlny se lámají až na hranici s pevninou. Snadno vás i s člunem překlopí a utopíte vše, co není v nepromokavém pouzdře.

Jiná kotviště již jsou lépe krytá než Stromboli. Opravdu bezpečných kotvišť, například v případě přechodu bouřek, však mnoho není. I stání v hlavním městě Lipari je vlnivé a v případě větru z kvadrantu E-S dokonce i nebezpečné. Může to být divočina. V Lipari je nejlépe krytý přístav Porto Pignataro, je ale daleko od města a obvykle bývá plný.

Na Vulcanu je zase nebezpečný sektor N-E. Stání také může být dost divočina. K dispozice je ale za takových podmínek zátoka Porto di Ponente, na druhé straně úzké šíje. Ta je před větrem od východu krytá.

Jak na Vulcanu, tak i v Lipari bývaly problémy s falešnými výběrčími přístavních poplatků. Nechtěli moc, ale něco chtěli.  Jestli tato lokální specialita vydržela až do dnešních dnů, nevím. 

Na ostrově Salina je k dispozici krytá marína, ale stání zde není právě levné.

Obecně se k ostrovům dá říci, že najít bezpečné stání je mnohem náročnější než v Chorvatsku. A i nalezené stání je mnohem méně bezpečné než na Jadranu.

S tím souvisí i počasí v oblasti. Jsme ve Středomoří, často zde nefouká, ale nenechte se uchlácholit. Oblast je známá častými bouřkami, mnoha změnami počasí, prostě obtížnou predikovatelností. Je to dáno tím, že vysoké hory moře svírají od východu i od jihu a v tomto kotli se počasí vaří jinak, než je běžné. Proto je třeba se mít na pozoru.

Co se vzhledu ostrovů týče, jsou sopečného původu a jsou poměrně suché. Na pobřeží je možné se jít podívat na kráter na Vulcanu (pro méně zdatné) a na Stromboli (pro zdatnější). Výstupy na Stromboli se obvykle dělají přes noc, kdy je vidět sopečné chrlení. Na cestu je třeba se vydat s místním průvodcem a v pořádných turistických botách. Dejte si ale pozor, ačkoli sopka nesoptí vždy, průvodci vás za peníze vezmou na horu kdykoli. Nejprve si tedy zjistěte, jestli sopka soptí, ať nejste zklamáni.

Ostrovy jsou samozřejmě atraktivní lokalitou, ale nepočítejte s tím, že jsou tak přívětivé (co se bezpečnosti plavby týče) jako chorvatské pobřeží. Především nedostatek bezpečných kotvišť může být nepříjemný ve chvílích, kdy vám nad hlavou přecházejí bouřky.

3818
Na horu