Search
× Search
Bazénové vlny
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Bazénové vlny

Slyšeli jste někdy o bazénových vlnách? Jde o vlny, které se objeví jen několikrát do roka, ale převálcují vše, co se jim postaví do cesty. Naštěstí netrvají věčně. Kde jsou tyto vlny běžné a kdy přicházejí?

Níže uvedené řádky nemusí platit obecně, jsou ověřené jen na jediné lokalitě, ale vše nasvědčuje tomu, že i jiná místa se potýkají se stejnými ataky v podobných obdobích.

Předsevzetí

Lokalita: PS Podolí

Období: Začátek měsíce ledna

Popis: Vlna zaplavující PS Podolí začátkem měsíce ledna se jmenuje Předsevzetí. Jindy prázdné šatny se zaplní a do bazénu naskáčou party novoročních předsevzetí. Pro pravidelné plavce začíná doba rozmrzelosti. Novopečení kraulaři pilují styl na volné vodě i ve drahách, trajektorie jejich pohybu je těžko odhadnutelná a jedinou zbraní, která na ně platí, jsou bezohledně mlátící kraulové paže a agresivní nohy. Jen tak je možné dosáhnout přesunutí předsevzetí do jiné dráhy a normálně si zaplavat.

Doba trvání: Masívní nárust předsevzetí vydrží přibližně do poloviny ledna. Ve druhé části prvního měsíce se bazén postupně vyprazdňuje, v únoru už vlna mizí a situace se vrací do normálu.

Hubneme do plavek

Lokalita: PS Podolí

Období: Tato vlna není závislá na datu v kalendáři, závisí na počasí a na intenzitě slunečního záření. Přichází obvykle koncem dubna a na začátku května, jakmile teploty poprvé vyšplhají nad 25°C.

Popis: Tato vlna se více týká žen opačného pohlaví. Cílem je rychlá náprava dlouhodobých dietních prohřešků a nedostatku pohybu v zimním období. Voda v bazénu se vlní bledými těly, která se připravují na letní koupací sezónu.

Doba trvání: Jarní vlna je zcela závislá na počasí. Jakmile se obloha zatáhne, dostaví se zjištění, že panika byla předčasná. Stále ještě je čas na dortíček.  

Městská plovárna

Lokalita: PS Podolí

Období: Letní období s teplotami nad 25°C.

Popis: Bazén PS Podolí se změní v lidovou plovárnu a běžné plavání je jen velmi obtížné. Významně naroste počet těch, kteří nechápou princip vyznačených drah. Viditelnost pod hladinou klesne na hodnoty londýnské mlhy. Ve vodě může plavat cokoli. Často věci, které byste před ústy nikdy nechtěli potkat.

Bazén je v době letní vlny nevhodný k plavání.

Doba trvání: Konec plovárny obvykle přichází v závěru srpna, jakmile klesnou teploty pod 20°C.

Začíná škola

Lokalita: PS Podolí

Období: Konec září až polovina října

Popis: Se začátkem provozu na vysokých školách přichází poslední vlna, při které se vysokoškolačky snaží vylepšit svůj plavecký styl. Bazén se znovu plní. I když je nadcházející podzim melancholickým obdobím, v bazénu jde o krásné a barevné období.

Doba trvání: 15 – 20 dnů, ne více.

3297
Na horu