Search
× Search
Co neumí (umí) dvě kormidla
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Co neumí (umí) dvě kormidla

Většina plachetnic má dnes dvě kormidla. Jak se to projevuje při přístavních manévrech? Je zde jedna věc, kterou s lodí s dvojicí kormidel neuděláte, kdybyste se na hlavu postavili. Ale dá se obejít.

Na plachetnici, která má jen jeden list kormidla, pracujete s tzv. prop washem. Je to něco podobného, jako byste měli na zádi jachty boční propeler. Představte si, že s lodí stojíte na místě. Otočíte kormidlo vpravo a zařadíte krátký, ale razantní přední chod. Lodní šroub pošle proud vody na vytočené kormidlo a jachta se stočí vpravo. To je prop wash. Vynikající a účinná zbraň při manévrování.

Dvě kormidla

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Absence prop washe u jachty s dvojicí kormidel.
Co udělá jachta se dvojicí kormidelních listrů? Vytočíte kormidlo, zařadíte přední chod a loď se rozjede dopředu. Teprve po chvíli začne pomalu zatáčet. Na jachtě s dvojicí kormidel utíká proud vody od lodního šroubu mezi kormidly pryč a nemá žádný účinek. Jachta je v rukou kormidelníka jak chromá.

 

 

 

 

Přesto se může chovat stejně

Přesto jsou situace, při kterých se i jachta se dvojicí kormidel chová, jako by na ní prop wash působil. Je to ale pletení si dojmů s pojmy…

Připlováte na plachetnici s jedním kormidlem zádí k molu. Vyvážete si návětrné lano, otočíte kormidlo proti větru a zařadíte přední chod. Vlivem prop washe začne mít jachta tendenci se stáčet přídí proti větru.

Na jachtě s dvojicí kormidel se stane to samé. Také se začne stáčet přídí proti větru. Není to ale způsobeno prop washem, ale něčím jiným.

Ve chvíli, kdy zařadíme přední chod motoru (je jedno, jak je natočené kormidlo) se jachta začne stáčet přídí proti větru kolem návětrného vazáku, na kterém je uvázána. Důvodem je páka, která vzniká mezi lodním šroubem a vazákem, kolem kterého se točí.

V obou případech se jachty budou chovat stejně, ale primární důvody budou jiné. Samozřejmě i na lodi s jedním kormidlem působí páka, ale není to primární síla. Rozdíl bude v tom, že prop wash má větší sílu než páka. Na lodích s dvojicí kormidel nastanou potíže při silném větru z boku.

Mnoho dalších věcí o manévrování s jachtou se dozvíte v knize Přístavní manévry.

5533
Na horu