Search
× Search
Co o navigačních světlech nevíte
Daniel Vodička

Co o navigačních světlech nevíte

Víte, jak daleko jsou vidět navigační světla lodí? Je to velmi důležité. Jen tak zjistíte, jak málo máte času na odvrácení srážky s přibližující se lodí.


Po článku o nočních plavbách

přinášíme na doplnění viditelnost pozičních světel a z toho vyplývající výpočet času, který zbývá do kolize dvou lodí. Překvapí vás, jak málo času máte na zabránění srážce.


Na lodích delších než 50 metrů musí mít stožárové světlo (bílé světlo svítící v sektoru 225°, tedy v sektoru obou bočních světel) viditelnost 6 mil. Boční světla, záďové světlo a remorkérové světlo 3 míle.


Na lodích delších než 12 metrů, ale kratších než 50 metrů musí mít stožárové světlo (bílé světlo svítící v sektoru 225°, tedy v sektoru obou bočních světel) viditelnost 5 mil (je-li délka lodi menší než 20 m tak 3 míle). Boční světla, záďové světlo a remorkérové světlo 2 míle.

Na lodích kratších než 12 metrů musí mít stožárové světlo (bílé světlo svítící v sektoru 225°, tedy v sektoru obou bočních světel) viditelnost 2 míle. Boční světla 1 míli, záďové světlo a remorkérové světlo 2 míle.

Výše uvedené údaje vypadají jako něco, co se rozhodně nechceme učit. Mají ale mimořádnou důležitost.

 

 

 

Času je málo

 

 

 

Představte si, že plujete rychlostí 7 uzlů a blížíte se k lodi, která pluje rychlostí 23 uzlů. Blížíte se k sobě rychlostí 30 uzlů. Vy jste laminátová plachetnice kratší než 12 metrů, se špatným radarovým odražečem.

Z můstku velké lodi mají šanci vidět vaše boční světla na vzdálenost jediné míle. Na jakoukoli reakci má hlídka na můstku jen vteřiny. Jde-li navíc o kontejnerovou loď, která je naložená na maximum, posádka vás velmi brzy ztratí z očí, protože se skryjete za kontejnery. Stačí tedy, aby se hlídka ohlédla jinam a ani nemá šanci zjistit, že pod přídí má českého jachtaře, který ví, že plachetnice má přednost.


My na palubě plachetnice máme na reakci více času. Stožárová světla nákladní lodě můžeme spatřit na 6 mil. Do kolize je 12 minut. V té chvíli se ale jen těžko zorientujeme. Nevíme, jak se loď pohybuje. Boční světla, která nám pomohou v orientaci, vidíme na 3 míle. V té chvíli máme do kolize 6 minut. To už není žádná sláva.

Je 6 minut do kolize. Zahlédnete boční světla.

Minutu vám trvá, než se zorientujete a zjistíte, že to vypadá na kolizi. To je 5 minut do kolize. Na palubě ale může být nezkušený člen posádky a tomu to bude trvat o minutu déle. 4 minuty do kolize.

Minutu přemýšlíte, jestli vzbudit skippera. 3 minuty do kolize.

Zabušíte na skippera. Je superrychlý, hbitě vyleze ze spacáku a běží na palubu. 2 minuty do kolize.

Minutu mu trvá, než se rozkouká a zorientuje. Na reakci už má jen minutu. 

Představte si, že máte zrovna nastavené plachty na motýla se spinakerovým pněm a kontrašotem na hlavní...

Čas na reakci není v podstatě žádný!


Navíc vše mohlo být ještě jinak. Na začátku si hlídka mohla právě postavit v podpalubí na čaj. To znamená 5 minut v podpalubí…

 

13050
Na horu