Search
× Search
Dvanáctinové pravidlo
Jan Koukal
/ Kategorie: Navigace

Dvanáctinové pravidlo

Víte, co je dvanáctinové pravidlo? I když se to zdá nemožné, nevědí to ani mnozí majitelé průkazu B. Ale nebudeme vás dále napínat. Je to velmi jednoduchý způsob, jak spočítat aktuální výšku vody v přílivové oblasti z hlavy. Bez grafu.

Je k tomu třeba jeden předpoklad. Aby křivka přílivu byla v dané oblasti pravidelná podobně, jako je to na obrázku standardního portu St. Malo.
Nyní, pokud chceme přibližně vědět, jak vysoká bude hladina v určitý čas mezi přílivem a odlivem, musíme vědět, kdy je příliv a odliv a jak je voda vysoká a jak velký je Range, tedy rozdíl ve výšce hladiny mezi přílivem a odlivem.
Řekněme si, že jsme si v St. Malo našli o půlnoci odliv na hladině 1 metr a v 6 ráno příliv ve výšce 13 metrů. Nyní potřebuji vědět, jak vysoko bude voda nad nulou mapy v 0400.
Víme, že ke všem číslům na mapě připočteme o půlnoci 1 metr, abychom získali přesnou hloubku. Kolik připočteme v 0400?
Dvanáctinové pravidlo říká, že za první hodinu po odlivu stoupne hladina o 1/12 Range. Druhou hodinu o další 2/12, třetí hodinu o další 3/13. Čtvrtou hodinu jsou to opět 3/12, pátou 2/12 a šestou již jen o 1/12 Range.
Vraťme se k našemu příkladu.

Víme, že Range je 12 metrů. To se bude krásně počítat.
O půlnoci je hladina + 1,00 m nad nulou mapy, tedy nad čísly, které jsou na mapě uvedeny.
Čas 0000 +1 m
0100 + 1/12 2 metry
0200 + 2/12 4 metry
0300 + 3/12 7 metrů
0400 +3/12 10 metrů
0500 +2/12 12 metrů
0600 +1/12 13 metrů
Z jednoduchého výpočtu, který můžeme provést v hlavě, vidíme, že v 0400 bude výška hladiny 10 metrů nad nulou mapy. Ke všem číslům na mapě budeme muset připočítat 10 metrů, abychom zjistili přesnou hloubku.

8204
Na horu