Search
× Search
Izolované nebezpečí
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Izolované nebezpečí

Bóji izolovaného nebezpečí znají všichni jachtaři (šušká se, že jsem optimista). Mnozí dokonce vědí, co znamená. Kdo ale ví, jak v noci svítí? Jednou jsem dokonce slyšel, že černě…

Znak izolovaného nebezpečí označuje nebezpečí, kolem kterého je splavná voda. Po konzultaci s mapou ho tedy můžeme obeplout zprava i zleva, z východu i západu. Tvar znaku není rozhodující. Bóje mají střídavě černé a červené vodorovné pásy. Vrcholovým znakem jsou vždy dvě černé koule.

Pokud bóje v noci svítí (ne každá bóje svítí, je třeba konzultace s mapou) jde vždy o dva záblesky.

Je to logické. Vrcholový znak = dvě koule = dva záblesky. Jednoduché a snadno zapamatovatelné.  

4151
Na horu