Search
× Search
Jak odplout od mola se dvěma kormidly
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak odplout od mola se dvěma kormidly

Stojíte vyvázáni bokem k molu, před vámi a za vámi je další loď. Jak bezpečně odplout, když máte jachtu se dvěma listy kormidla?

Je více možností, jak se dostat od mola. Některé nejsou bezpečné a některé se mohou proměnit v komické scénky. Nám jde v první řadě o bezpečí. A úkol je o to těžší, že se jedná o jachtu, která má dva listy kormidla.

Jedno kormidlo = Prop wash

Na jachtě s jedním kormidlem bychom využili příďový spring a prop wash. Dali bychom fendry k přídi, stočili kormidlo k molu a zařadili přední chod. Prop wash by stočil záď od mola a pak bychom uvolnili spring a odpluli na zpětný chod.

Dvě kormidla = páka

Na jachtě s dvojicí kormidel nefunguje prop wash. To jsme již probrali v minulém článku. Opět ale můžeme využít páku.

Připravíme si příďový spring a dáme fendry na příď. Největší z nich přijde kousek za vazák (průvlak), na kterém je uvázaný spring. Zařadíme přední chod. Jachta se tlačí dopředu, kam přes spring nemůže. Je opřená o velký fendr a přes něj se „zhoupne“. Příď se tlačí na molo, záď jde od mola.

Jakmile je záď dostatečně daleko od mola, zařadíme zpátečku, uvolníme spring a odplouváme.

Manévr je tedy velmi podobný manévru s lodí s jedním kormidlem. Nevýhodou je, že není tak silný, jako manévr s využitím prop washe.

Více o přístavních manévrech se dozvíte v knize Přístavní manévry, nabo se můžete naučit na našich kurzech. Až prohraje čínský mor.

 

 

4891
Na horu