Search
× Search
Jak odplout od mola v předobočním větru?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak odplout od mola v předobočním větru?

Představte si, že stojíte bokem k molu a fouká vítr z předoboku. Víte, jak bezpečně odplout? Jak odplout, nikoho k tomu nepotřebovat a neohrozit loď?

Jsme na lodi sami, ale i tak je to snadné. Máme srovnané kormidlo, k zádi jsme si přidali na bok fendry a zařadili jsme mírný zadní chod. 

Na zádi odvážeme záďové vyvazovací lano a necháme záďový spring, který je protažen okem na břehu průběžně. Oba jeho konce jsou tedy na vazáku na lodi. Nyní přejdeme na příď a odvážeme příďové vyvazovací lano. 

Loď stojí jen na zpětném chodu a záďovém springu. Přejdeme ke kormidlu. Jachta se pomalu stáčí přídí od mola. Je to dáno tím, že se točí kolem vazáku, na kterém je uvázán spring. Sílu jí k tomu dává zpátečka, která působí v ose lodi v místě, kde je lodní šroub. 

Kontrolujeme záď. Jsou tam sice fendry, ale mohly by vyskočit. 

Příď se přetáčí. Jakmile je dostatečně daleko od mola, s rovným kormidlem zařadíme přední chod, odvážeme spring a vyplouváme.

Jde o manévr na levé polovině obrázku.

Celou řadu dalších manévrů najdete v knize Přístavní manévry.

8293
Na horu