Search
× Search
Jak poznáte potenciál jachty?
Jan Koukal

Jak poznáte potenciál jachty?

V testech plachetnic se objevují čísla poměrů, která zjevně mají hluboký význam, nám ale nic neříkají. Co ta čísla znamenají a co z nich vyčteme?

Z těchto čísel dokážeme vyčíst, jak na tom která jachta bude s výkonností. Velmi důležité. Ta čísla mají zkrátka vliv na funkci. Vyjadřují potenciál, kterým jachta disponuje. Jde však pouze o potenciál. Dvě jachty mohou mít stejná čísla, ale výkony budou jiné.

Podíváme se blíže na tyto poměry, které v časopisech nejčastěji najdete

Ballast/displacement

Sail area/ displacement

Displacement/length


Ballast/displacement (dále bal/disp)
Začneme prvním, tedy Ballast/displacement (dále bal/disp). Jde o jednoduché číslo a také jednoduchý výpočet. Udává poměr v procentech mezi hmotností balastu a výtlakem celé lodi. Čím je toto číslo větší, tím je větší stabilita jachty a tedy i její výkon. Jinak řečeno, lehká loď a těžký kýl. Tolik znamená vysoké číslo bal/disp.

Podívejme se na příklad na vítězku Rolex Fastnet Race JPK 10.80. Výtlak lodi je 4750 kg, balast v kýlu z toho tvoří 2150 kg.

Ballast / Displacement x 100 = 2150 / 4750 x 100 = 45,26 %

To je velmi pěkné číslo. Je vidět, že potenciál této jachty je vysoký.

JPK 10.80 45,26

Elan 350 25,89

Amel 55 27,44


Například u Elanu 350, na kterém se jezdila Česká námořní rallye, byl bal/disp jen 25,89 %, u First 40 39,78 % a u Beneteau Sense 46 29,31 %.

I když je tento poměr velmi výmluvný, nemusí říkat vše. Pro posouzení odolávání náklonům (tuhosti lodi) je navíc důležité, jak hluboko je balast umístěn. Pokud bude mít jachta malý ponor, může jít o vysoké číslo, které ale neznamená, že je stabilita lodi velká.

Sail area / displacement (SA/disp)

Spočítat toto číslo již vyžaduje hodně dobrou kalkulačku a neméně dobrou znalost práce s ní. Navíc hodnoty, které se do vzorce zadávají, nejsou v kilogramech a metrech, ale v librách a čtverečných stopách. Důležité také je, že se ve výpočtu počítá se 100 % oplachtění, nikoli tedy s genami, které zasahují za stěžeň, ani s velkým roachem u hlavních plachet.

Číslo vyjadřuje poměr mezi plochou plachet a výtlakem. Bude-li mít těžká loď jen malou plochu plachet, pojede ve slabém větru pomalu. Naopak, bude-li mít lehká loď plachet hodně, bude nutné brzy refovat.

SA/disp – jak se orientovat

< 14 motorsailer

14 – 17 ocean cruiser

16 – 18 coastal cruiser

18 – 20 ocean racer

> 20 radical racer

Toto rozdělení pochází od amerického designéra Teda Brewera.

JPK 10.80 23,45

Elan 350 19,68

Amel 55 16,76


Displacement / length (D/L)

D/L = (Disp/2240)/(0,01 x LWL)3

Číslo indikuje, jak mohutně je jachta postavena. Čím je číslo vyšší, tím mohutněji (nebo z těžšího materiálu) je jachta postavena. Velmi nízká čísla nasvědčuji, že je jachta vyrobena z karbonového sendviče. Nízká hodnota D/L znamená lepší akceleraci a výbornou rychlost ve slabém větru.

Nízká hodnota D/L ale také znamená, že výkony jachty se budou rychle zhoršovat s narůstajícím zatížením (více členů posádky, více zásob). Naopak u lodí s vysokým D/L se výkony s narůstajícím zatížením budou měnit jen minimálně.

D/L – jak se orientovat

100 – 150 velmi lehká závodní jachta

150 – 200 lehký cruiser racer

200 – 250 lehký cruiser

250 – 300 běžný cruiser

300 – 350 těžký cruiser

Toto rozdělení pochází od amerického designéra Teda Brewera. Většina dnes vyráběných jachet spadá do hodnot 150 – 250.

JPK 10.80 159,38

Elan 350 144,67

Amel 55 182,98

Zde překvapivě vychází výrazně lépe Elan 350 před JPK 10.80. Vliv na to má design lodi. Elan má kolmou příď a i na zádi je délka na vodorysce maximalizována. U JPK je délka vodorysky mnohem menší. Jen však do chvíle, kdy jde jachta do náklonu a vodoryska se protáhne. Pokud by se protáhla jen na 33 stop, tedy stále ještě by byla kratší, než je tomu u Elanu, již by D/L bylo jen 130.

Pokud by vás zajímalo, jak je na tom vaše jachta, zkuste si ji najít zde.

 

7230
Na horu