Search
× Search
Jak se bezpečně naučit zvuková znamení COLREG
Daniel Vodička

Jak se bezpečně naučit zvuková znamení COLREG

Je těžké si pamatovat v COLREGu světla, znaky a zvuková znamení, když je nepoužíváme. Na zvuky máme jednoduchou pomůcku, která vám pomůže si znamení zapamatovat navždy.

Celé kouzlo je schované již v první větě článku, respektive v její poslední části. „Znamení, když je nepoužíváme.“ To znamená, že pokud bychom je používali, bylo by to lepší. Vše by se vrylo do paměti podobně nesmazatelně, jako iniciály méně inteligentních do kůry stromů.

Stačí je denně používat. Proč také ne.

Odbočujete vozem vpravo, blinkr a jeden krátký tón klaksonem.

Odbočujete vlevo, blinkřík a dva krátké.

Tři krátké znamenají, že řadíte zpátečku.

Dva prodloužené a jeden krátký znamená zamýšlím vás předjet po vaší pravé straně.

Dva prodloužené a dva krátké zase že ho vezmete zleva.

Předjížděný by měl, ale na to se nedá spolehnout, odpovědět prodloužený – krátký – prodloužený – krátký, když s vaším manévrem souhlasí.

Pět krátkých tónů naopak znamená nerozuměl jsem vašemu manévru.

V nepřehledné zatáčce se vydává jeden prodloužený a odpověď je stejná. V balkánských horách je toto znamení COLREG běžné.

Zbývá kotvení. S tím bude problém, protože je těžké po řidičích chtít, aby trávili noci ve svých vozech a každé dvě minuty vydávali mlhové signály. Tedy alespoň jednou po přistání, po zaparkování, jeden signál do mlhy. Pro zapamatování.

Po začátku nočního klidu po 2200 je nutné s výukou přestat. Alespoň ve městech a na vesnicích. Ve volné krajině je možné pokračovat i v nočních hodinách. 

4960
Na horu