Search
× Search
Jak spočítat namáhání na kotvě
Daniel Vodička

Jak spočítat namáhání na kotvě

Jaká je síla působící na vaši kotvu, pokud fouká vítr o rychlosti 15 uzlů? A co když přifoukne na 40 uzlů? Je na to jednoduchý výpočet, který je možné zvládnout i z hlavy.

Je na to jednoduchý vzorec, se kterým přišel profesor John Knox. Po svém tvůrci bývá nazýván Knoxův vzorec. Pro jednoduchost budeme uvádět sílu v kilogramech (třebaže se to nemusí líbit).

 

Síla (kg) = (1/500) x (délka lodě v metrech)2 x (rychlost větru v uzlech)2

 

Je samozřejmé, že u různých jachet se bude síla lišit, ale pro orientaci je tento vzorec více než použitelný.

Podíváme se na příklady

LOA: 10 m

Rychlost větru: 15 uzlů

1/500 x 102 x 152 = 45 kg

 

LOA: 10 m

Rychlost větru: 40 uzlů

1/500 x 102 x 402 = 320 kg

 

LOA: 15 m

Rychlost větru: 15 uzlů

1/500 x 152 x 152 = 101 kg

 

LOA: 15 m

Rychlost větru: 40 uzlů

1/500 x 152 x 402 = 720 kg

4897
Na horu