Search
× Search
Jak to je s  průkazy na obsluhu lodních radiostanic
Petr Ciboch

Jak to je s  průkazy na obsluhu lodních radiostanic

Úvodem je třeba si říci podstatné. Jachty jsou dnes v převážné většině vybaveny radiostanicemi využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS - globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (Global Maritime Distress and Safety System) s DSC - technologie digitálního selektivního volání (Digital Selective Calling) realizovaná na radiokomunikačních prostředcích svým dosahem pokrývající definované oblasti A1 až A4. Tato funkce poskytuje řadu nových možností využití vysílačky a je potřeba se s ní na praktickém výcviku seznámit. Práci s DSC umožňuje průkaz SRC (Short Range Certificate). Abyste byli připuštěni k teoretické zkoušce, je třeba mít k jeho získání osvědčení o absolvování praktického kurzu (více si řekneme později). 

Co je tedy nového? Od 1. 9. 2019 je v platnosti nová vyhláška č. 120/2019 Sb. a s ní také nově definované průkazy na obsluhu lodních radiostanic a obnovení starých průkazů bez nutnosti zkoušky.  

Nejprve, jak je to se stávajícími průkazy vydanými do 1. 9. 2019. Držitelé průkazu OFN (Omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty) po podání žádosti o obnovení dostanou za správní poplatek 200 Kč průkazy hned dva: OFV (Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby), který platí pro vnitrozemskou plavbu a OFP (Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby), který platí pro mořskou plavbu do 20 NM od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem. Po 5 letech, kdy vyprší jejich platnost, se budete moci rozhodnout, který si prodloužíte. Pokud se rozhodnete pro oba, zaplatíte poplatek za každý průkaz zvlášť. Žádnou rekvalifikační zkoušku nebudete skládat, ta vám platí podle staré legislativy. Pro držitelé průkazu VFN (Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty) se nic nemění. Žádný z těchto průkazů vám neumožňuje práci s DSC. 

Pro vás, co potřebujete nový průkaz, jsou k dispozici průkazy bez funkce DSC: 

OFV - Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavbyopravňuje k obsluze lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách 

OFP (Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby)opravňuje k obsluze lodních stanic na moři ve vzdálenosti do 20 NM od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem. 

VFN - Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty: opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice na moři do 200 NM. 

a s funkcí DSC: 

SRC (Short Range Certificate): opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících systém GMDSS, sem patří také DSC - technologie digitálního selektivního volání, kterým je dnes, jak jsme již říkali, vybavena většina lodních radiostanic. Opravňuje k obsluze lodních stanic na moři a na vnitrozemských vodních cestách.  

Je tedy zřejmé, že průkaz SRC jako jediný dává smysl (a to nerozvádíme, že v některých státech, pokud je loď vybavena lodní stanicí sDSC, ji bez průkazu opravňující její obsluhu ani nemusí půjčit). 

Všechny průkazy mají platnost 10 let od zkoušky. Po uplynutí této doby je doba platnosti 5 let pro každé další prodloužení platnosti průkazu. 

Jak je to se zkouškami 

Jak je to se zkouškamiVe zkratce lze říci, že u všech průkazů, mimo jiné, je dnes vyžadována angličtina. Dále je u všech průkazů vyžadováno praktické předvedení navázání rádiového spojení (loď  loď, loď – pobřežní stanice) včetně použití správných kanálů a frází. Sestavení tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy a zrušení falešného tísňového a pilnostního volání. 

Je jasné, že důraz je kladen na to umět zacházet s lodní stanicí. U průkazu SRC je přímo vyžadováno osvědčení o úspěšném absolvování praktického kurzu pro připuštění na teoretickou část zkoušek. Osvědčení vám vydají pouze Ministerstvem dopravy akreditovaná školící střediska.  

V těchto střediscích se naučíte zacházet s lodní stanicí, a to by také mělo být cílem nejen k získání průkazu, ale především k dobré námořní praxi. Je naivní si dělat průkaz pouze proto, abych si mohl půjčit loď. V krizových situacích nepomůže ani mobilní telefon, kdy (a nemusí to být ani za bouřlivého počasí) prostě nebudete mít signál. Jdůležité být seznámen s funkcí DSC, která nám krizovou situaci může velmi usnadnit a možná také zachránit život. 

Školících středisek je již u nás naštěstí více. Nové akreditované školící středisko s nejmodernějšími lodními radiostanicemi ICOM vzniklo v Námořním centru KWS v Českých Budějovicích: Námořní centrum KWS 

 

Článek je komerčním sdělením.

 

 

 

 

 

5704
Na horu