Search
× Search
Jak vyvázat jachtu bokem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak vyvázat jachtu bokem

Při vyvazování jachty bokem u mola je třeba brát v úvahu dva směry pohybu lodě, proti kterým je třeba jachtu zajistit. Jde o pohyb v bočním a v předozadním směru. Dnes se podíváme na vyvázání ideální.

Proti pohybu v bočním směru je jachta zajištěna u mola příďovým a záďovým vyvazovacím lanem. Proti pohybu v předozadním směru použijeme springy.

Máme dvě možnosti bezpečného a jednoduchého vyvázání. V obou případech použijeme příďové a záďové vyvazovací lano a dvojici springů.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Springy vedené z přídě a zádě.
V prvním případě vedeme dvojici springů z příďového a záďového vazáku. Zatímco příďové a záďové lano drží loď, aby nemohla odplouvat od mola, springy brání předozadnímu pohybu. Příďové a záďové lano je lepší nechat mírně volnější, aby se všechny nárazy hned nepřenášely na vazáky. Čím jsou springy delší, tím lépe odpruží pohyb lodi a nárazy jsou méně agresivní.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Springy vedené ze středového vazáku.
Ve druhém případě využíváme k vyvázání springů středový vazák. Opět zde platí stejná pravidla, jako v prvním případě. Tedy mírně volnější lana na přídi a zádi a delší springy jsou lepší pro klidnější spaní.

Obecná pravidla pro vyvazovací lana

Při vyvazování používáme pružná vyvazovací lana. Nepoužívejte na vyvazování vyřazené otěže, například z dyneemy. Lana nemají pružnost a nárazy netlumí, ale přenášejí na loď.

Zítra se podíváme na jiné způsoby vyvázání bokem.

Mnoho o vyvazování jachet se můžete dozvědět v naší knize Přístavní manévry, nebo na našich praktických kurzech

5302
Na horu