Search
× Search
Japonci se pustí do vlastních velryb
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Japonci se pustí do vlastních velryb

Na konci minulého roku se Japonci rozhodli pro lov velryb ve vlastních teritoriálních vodách a v přilehlé ekonomické zóně. Hon na kytovce začne v tomto roce na začátku července. 

Regulaci lovu velryb má na starosti Mezinárodní velrybářská komise, ve které jsme zastoupeni i my. Komise zakázala komerční lov velryb od roku 1986. Zákaz stále trvá navzdory snahám o jeho zrušení. Země, které mají zájem na obnovení lovu velryb tlačí na chudší státy, které jsou členy komise a lobují tak za zrušení zákazu. I díky naší účasti v komisi se daří zákaz stále udržet.

Japonsko od roku 1987 zákaz komerčního lovu obcházelo údajným lovem velryb pro vědecké účely. Takto každoročně velrybářská flotila vyplouvala do vod nedaleko Antarktidy a tam vědecky zmasakrovala mezi třemi a čtyřmi stovkami velryb. Po výzkumu maso skončilo na pultech řeznictví.

Lov v Jižním oceánu probíhal i v místech, která jsou chráněná. Bohužel ochrana rozlehlého oceánu je fakticky nemožná. Japonské výpravy byly často doprovázeny loděmi organizace Sea Shepherd, která se snažila všemi cestami kytovce bránit.

Na konci roku tedy Japonsko oznámilo, že vystupuje z Mezinárodní velrybářské organizace, nebude se dále pouštět do Jižního oceánu, ale začne s lovem v okolí Japonska.

Zajímavé je, že navzdory riziku mezinárodní reakce na tento krok, se Japonsko stále pouští do lovu kytovců, i když velrybí maso již na ostrovech konzumuje jen malé procento populace. Momentálně kryje velrybí maso jen 0,1 % spotřeby masa v Japonsku. Na hlavu to vychází na 35 gramů velrybího masa ročně. Bez toho je možné se obejít.

Proslýchá se, že stažení velrybářské flotily do vlastních vod je způsobeno především snahou ušetřit náklady spojené s lovem ve vzdálených vodách u Antarktidy.

 

3351
Na horu