Search
× Search
Je lepší refovat?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Je lepší refovat?

Plujete v náklonu, posádka je šťastná, protože náklon je pro ní synonymem rychlosti, a kormidelník visí na kormidle s křečovitým úsměvem. Má taková plavba smysl?

Je-li smyslem plavby dobrý pocit posádky, tak ano. Dokud se směje. Má-li být smyslem konvenčnější snaha dostat se z bodu A do bodu B a to ideálně bez škod na materiálu, tak nemá. 

Plujeme s plnými plachtami a vítr sílí. Kromě náklonu se to projevuje i na tom, že kormidelník musí stále více tlačit na kormidlo a má také stále větší potíže, udržet jachtu na kurzu. Je to dáno rostoucí nevyvážeností lodě. Chce-li kormidelník plout rovně, musí nevyváženost jachty vyrovnávat kormidlem. Aby mohla jet jachta rovně, musí být kormidlo vytočené (obvykle na závětrný bok).
Výsledkem takové plavby na hraně jsou nekontrolovaná vyostření lodi, při kterých mlátí plachty a děsí se do té doby nadšená laická posádka. K vyostření dochází obvykle v poryvech. 

Abychom plavbu uklidnili, je třeba zmenšit plachty. Plujeme-li na stoupačku, zmenšujeme nejprve hlavní plachtu. Z toho důvodu, že gena zmenšená rolováním ztrácí tvar a jachta pak hůře stoupá. 

Cílem refování je dosažení opětovného vyvážení jachty. Po zmenšení plachet a jejich správném nastavení by si měl oddychnout především kormidelník, který už se nebude s kormidlem prát. Rychlost lodě obvykle příliš neklesne. Plachty jsou sice menší, ale loď nebrzdí kormidlem, proto je ztráta rychlosti minimální. Další velkou výhodou je šetření materiálu. 

Refujte
Při svých turistických plavbách tedy včas refujte. Plavba bude klidnější, jednodušší, bezpečnější a podobně rychlá, jako se zbytečně velkými plachtami. Pamatujte si, že při turistické plavbě jsou důležité dvě věci. Zaprvé dostat se z A do B. Druhým klíčem k úspěchu je dostat se tam bez škod na lidech a materiálu. Pokud jste toto dokázali, byla vaše plavba úspěšná.

Proč někteří nerefují?
Adrenalinově naladění čtenáři nebudou s výše uvedenými řádky souhlasit. Vždyť viděli na záběrech z regat, jak jachty letí po vodě s plnými plachtami ve 30 uzlech větru!

Ano. To je pravda! Regata ale není turistická plavba. A na palubě je obvykle zkušená posádka. Je možné plout i v silném větru s plnými plachtami. Je k tomu ale třeba hodně makat na tom, aby jachta jela tam, kam si kormidelník přeje. Taková plavba je náročná a vyčerpávající. Pro posádku i pro materiál. 

Kormidelník musí včas anticipovat pohyby lodě a trimmeři musí pracovat na neustálé korekci nastavení plachet. Trimmer hlavní plachty má po dni na vodě ruce vytahané až ke kolenům.

Refování je tedy o bezpečnosti, pohodlí a šetření materiálu.
Refovat by se mělo tehdy, kdy nás to poprvé napadne. Do poryvů, nikoli do průměrného větru.

 

6268
Na horu