Search
× Search
First minute
Kdo má přednost?
Daniel Vodička

Kdo má přednost?

Zajímavý příklad týkající se přednosti dvou plavidel se strojním pohonem vidíme na obrázku. Mohli bychom na něj aplikovat více pravidel COLREG a vždy by šlo o spornou situaci.

Pravidlo 13 COLREGu říká:

a) …, každá loď předjíždějící jinou se musí držet mimo dráhu lodě předjížděné.

b) Loď je považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je více než 22,5°za traversem, tedy ze sektoru jejího záďového světla.

c) Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící plavidlo, musí se tato za ně považovat a podle toho podniknout patřičné kroky.

d) Žádná následující změna ve vzájemném postavení dvou lodí nemůže být důvodem k tomu, aby loď předjíždějící byla ve smyslu těchto Pravidel pokládána za loď křižující směr, nebo byla zbavena povinnosti držet se v dostatečné vzdálenosti od předjížděné lodě, dokud nebude předjíždění dokončeno.

Z obrázku je jasně patrné, že loď B je lodí předjíždějící, protože se k lodi A blíží ze sektoru záďového světla. Podle pravidla 13 by se loď B měla držet mimo dráhu lodě A.

Jak se dočteme v knize COLREG, komentovaná pravidla od Tima Bartletta, v případě kolize nemusí být vina vždy jasná, jak vyplynulo z různých soudních případů.

V některých případech byla loď předjíždějící považována za loď křižující dráhu. Šlo především o případy, kdy lodě pluly při předjíždění daleko od sebe. Výsledky soudních sporů hovoří o vzdálenosti kolem 3 mil. Jedná se ale o situace, ve kterých hrály roli velké lodě. U jachet a motorových člunů půjde o mnohem menší vzdálenost.

V praxi je třeba brát v úvahu, že předjíždění je předjíždění, o tom není sporu, ale nemůžeme trvat na právu plavby, jako by bylo tesáno do kamene. Jsou situace, kdy se nemusí druhá strana považovat za loď předjíždějící, ať už z jakýchkoli důvodů a pak hrozí nebezpečí srážky.

Proto je dobré si vzpomenout také na pravidlo 17, které mimo jiné říká:

  1. Zjistí-li loď, které má být uvolněna cesta, že loď povinná uvolnit cestu nejedná v souladu s těmito Pravidly, může sama přijmout opatření pro zabránění srážce vlastním vhodným manévrem.
  2. Jestliže se z jakékoliv příčiny ocitne loď, povinná udržovat svůj směr a rychlost tak blízko druhé lodě, že srážce nemůže být zabráněno pouze akcí lodě uvolňující cestu, tak tato loď musí učinit vše pro odvrácení srážky.

Kdybychom to převedli do mluvy silniční-šoférské, tak i když máte přednost, musíte učinit vše pro zabránění srážce. Ani v takovém případě nebudete z kolize zcela vyviněni.

Více zajímavých situací najdete v knize Tima Bartletta, kterou si můžete u nás objednat.

Vytisknout
3900
Na horu