Search
× Search
Kdy použít bóji na kotvu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Kdy použít bóji na kotvu

Většinou se při kotvení obejdeme bez bóje nad kotvou. Jsou ale chvíle, kdy je třeba její použití zvážit.  Kdy je dobré se nad použitím bóje zamyslet?

Při běžném letním kotvení na přeplněných kotvištích ve Středomoří obvykle bóji nad kotvou nepoužíváme. Je to sobecké, protože to výrazně snižuje kapacitu kotviště. Nikomu se nelíbí, když mu bóje celou noc ťuká do lodě, proto se musí ostatní lodě držet dále. Přijedou-li na kotviště tři jachty, které použijí bóji, nikdo další se tam nevejde. I když jinak je kotviště pro 15 lodí. Musíme vycházet z možností, které nám místa a počet lodí dávají.

Použití bóje

Na některých místech však stojí použití bóje za zvážení. Jde o kotviště, kde hrozí nebezpečí zaseknutí kotvy. Tedy o místa s kameny na dně, případně s jiným nebezpečím (starý řetěz). Na takových místech použití bóje zvažujeme. Nemusí se jednat o k tomu určenou bóji, může jít o plastovou láhev, může jít o fendr. Provaz, na kterém je bóje přivázána by měl být takový, aby bylo možné za něj lodí zatáhnout. Například na 46 stop dlouhé jachtě je možné na přední chod vyvinout tah odpovídající cca 600 kg. Provaz, který toto nevydrží, je bezcenný. Délka provazu by měla korespondovat s hloubkou. Budu-li mít na 10 metrech hloubky 11 m lana, je to OK. Budu-li mít 20 m, je to moc. Když bude foukat vítr, byla by bóje natažená daleko od kotvy a překážela by.

V případě, že se kotva na dně zasekne, pokusíme se jí vytáhnout opačným směrem, tedy za lano vyvázané na bóji.

Použití bóje budeme zvažovat i při kotvení na velké hloubce. Tam, kde nejsme schopni se ke kotvě potopit. Nebo když je voda na koupání se příliš studená. Jednoduše, hrozí-li nebezpečí, že kotva nepůjde vytáhnout a nebude-li možnost ji na dně osobně uvolnit, zvažujeme použití bóje.

Více o správném a bezpečném kotvení se dozvíte na přednášce Jak bezpečně kotvit 3. března.  

Titulní foto: Rocna

4282
Na horu