Search
× Search
Kdy se otevřou plavební komory
Ondřej Duchoň

Kdy se otevřou plavební komory

Možná taky plujete po Vltavě a nebo Labi a říkáte si, kdy už se dostaneme za vrata nejbližší plavební komory? Jsme uzavřeni nejen uvnitř znovu vzniklých hranic, ale i mezi vraty nejbližších komor.

Plavebni správa pravidelně updatuje svoje prohlášení o ochraně před Covid-19, ale informace o otevření komor nikde.

Je třeba se tedy zeptat.

A odpověď je celkem optimistická,  nejpozději 1.května  si můžeme šoupat fendrama o zelené stěny komor. Jen doufejme, že to bude v květnu tohoto roku...

Odpověď Plavební správy na dotaz

Vážený pane Duchoni,

 

nadále platí omezení proplavování pro rekreační plavidla z důvodu změn manipulačních řádů plavebních komor, které byly přijaty státními podniky povodí s ohledem na personální opatření těchto státních podniků, která souvisí se zajištěním provozu kritické infrastruktury.

Současný předpoklad obnovení provozu je 1.5., je ale možné, že pokud dojde k většímu rozvolnění mimořádných opatření Vlády ČR, že se tak stane dříve.

 

S pozdravem

 

Mgr. Klára Němcová

ředitelka Státní plavební správy,

vedoucí služebního úřadu

3713
Na horu