Search
× Search
Když návětrné lano nefunguje
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Když návětrné lano nefunguje

Základní dovedností každého kapitána jachty je zajet zádí k molu a loď stabilizovat na návětrném laně. Co ale dělat v případě, že jachtě se tento základní manévr příliš nedaří? Jak s tím bojovat?

Na naší školící plachetnici Christine jsme měli problémy se stabilizací jachty na návětrném laně. Jde o základní manévr, a pokud bychom ho nemohli nacvičovat, bylo by to velmi nepříjemné. Nakonec jsme našli plně uspokojivé řešení, které se podařilo ověřit při přistávání ve včerejším silném bočním větru.

Problémy se stabilizací

Standardní manévr při zajíždění zádí k molu vypadá takto. Zacouváme k molu, zafixujeme na molu návětrné lano, zařadíme přední chod motoru a stočíme kormidlo proti větru. Nakonec přidáváme plyn, dokud nemá příď tendenci se začít stáčet proti větru.

Na naší školní jachtě Christine tento manévr funguje, ale v silnějším větru má při použití standardního vazáku nedostatečnou sílu. Proto jsme hledali cestu, jak její chování při kurzu vylepšit.

Proč návětrné lano nefunguje?

Nejprve se podíváme na pravděpodobné důvody, proč standardně používaný postup nefunguje. Půjde o souhru několika faktorů.

Hlavním důvodem je, že Christine je na zádi úzká. V porovnání s dnešními moderními jachtami. Součástí síly, která při tomto manévru tlačí jachtu proti větru, je páka mezi bodem otáčení (vazák, na kterém je vyvázána) a lodním šroubem, který ji tlačí dopředu. Tato páka je na Christine malá, proto je malá i síla stabilizující jachtu proti větru. Proud vody na kormidle, tedy prop wash, sice funguje, ale to nestačí.

Druhým důvodem bude delší kýl jachty. Delší myslím v předozadním směru. Plocha laterálu (ponořené části jachty), kterou je třeba tlačit proti větru, je velká, proto se příliš nedaří jachtu do boku proti větru natlačit.

Negativní vliv zřejmě bude mít i mohutný skeg, na kterém je zavěšeno kormidlo. Také ten klade ve vodě při bočním pohybu velký odpor.

Jak to napravit

Při silném bočním větru bylo třeba najít řešení, které bude fungovat. Zaměřili jsme se na první příčinu problému, která je jako jediná řešitelná.

Když vítr zesílí tak, že páka ze zadního vazáku je nedostatečná pro stabilizaci jachty, použijeme pro vyvázání záďového lana vazák na ochozu kokpitu, který je určen pro otěž geny. Je dále od osy jachty, páka mezi osou jachty a bodem otáčení se zvětší a manévr funguje i při silném bočním větru. pak se již Christine chová i v silném bočním větru stejně jako moderní jachty široké na zádi. 

Pokud jsou přístavní manévry vaší slabinou a chystáte se v létě na jachtu, naučíme vás je přímo v centru Prahy.

My vás to naučíme! Máme s výukou zkušenosti…

8903
Na horu