Search
× Search
Když potkáte člun s trosečníky…
Daniel Vodička

Když potkáte člun s trosečníky…

S důležitým dotazem se na nás obrátil náš čtenář Jirka Brožek. „Co mám dělat, pokud na moři potkám člun s trosečníky, kteří budou žádat o pomoc? Mám jim pomoc poskytnout? Musím jim ji poskytnout? Co mám vlastně dělat?“

Jirka Brožek svůj dotaz vztahuje na svoji chystanou plavbu z francouzského přístavu St. Malo přes Channel Islands do Anglie a zpět. Jirka je znepokojen zvěstmi o uprchlících, kteří se prý vydávají na plavbu do Anglie v obavě, že po Brexitu nebudou mít šanci získat na ostrovech azyl.  

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Na požádání jste na moři povini poskytnout pomoc, pokud to neohrozí bezpečí vaší lodě nebo posádky.

Na tuto odpověď následuje ihned otázka, jak mám určit, jestli mi nebezpečí hrozí, nebo nikoli. Případně, kdo tuto míru nebezpečí určuje.

Pořadí odpovědí obrátíme. Jestli nebezpečí hrozí, nebo nehrozí, určuje kapitán lodi, která má pomoc poskytnout. Je to na jeho úsudku. Své rozhodnutí ale musí být případně schopen obhájit. Musí mít obhajitelné vysvětlení, proč pomoc neposkytl. V případě většího počtu uprchlíků na člunu snažícím se dostat na ostrovy, zřejmě bude obhajitelným vysvětlením, že jste so obávali o bezpečnost svou a posádky.

Co tedy dělat?

V případě nálezu trosečníků v první řadě zalarmujte na 16. kanále příslušné autority, anglické či francouzské, na tom nezáleží (případně jiné) a oznamte nález a jeho polohu. V této lokalitě přispěchá pomoc velmi brzy. Budete požádáni, abyste se do příjezdu pomoci zdržovali poblíž a v případě zhoršení situace poskytli alespoň technickou pomoc, vesty, ostrůvek, atd. Po příjezdu pomoci vám bude oznámeno, že můžete pokračovat v plavbě.

Ještě tedy shrnutí na závěr. Pomoc v nouzi poskytnout musíte. Pokud ji neposkytnete, musíte mít proto vážný důvod, který je obhajitelný. Okamžitě uvědomte o situaci příslušné autority. Držte se stranou a vyčkejte příjezdu pomoci. Bude-li to nutné, poskytněte technickou pomoc.

Uvědomte si přitom, že jakýkoli trosečník je člověkem v nouzi. Pokud byste se do nouze dostali vy, byli byste rádi za jakoukoli pomoc. Proto se zachovejte stejně, jste-li v této situaci na druhé straně.

Zajímá-li vás problematika námořního práva, vašich práv a poviností, připravujeme pro vás 6. listopadu přednášku o námořním právu od 1800 v Praze. 

4735
Na horu