Search
× Search
Kolik vypustit kotevního řetězu?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Kolik vypustit kotevního řetězu?

Kolik mám při kotvení vypustit kotevního řetězu? Trojnásobek, čtyřnásobek či dokonce pětinásobek hloubky? Odpověď je složitější, než se na první pohled zdá.

Kotvení některých jachtařů připomíná komediální žánr. Sám jsem byl v jednom případě svědkem „bezpečného“ zakotvení na 3 kotvy. Jedna z přídě a po jedné na každý zadní vazák. Bylo to hezké. Takové symetrické. Jinak k ničemu. Onen jachtař každou z kotev pouze měřil hloubku. Spustil je na dno. To bylo vše. Tak jak byl, mohl odplout i s kotvami kamkoli. Stačilo, aby zafoukal vítr.

Téměř všichni již vědí, že řetězu je třeba při kotvení vypustit alespoň trojnásobek hloubky v místě zakotvení. Mnohdy to ale musí být mnohem více. Jak to tedy s kotvením je?

Proč tolik řetězu?

O kotvení se tradují nesmysly. Slyšel jsem například, že loď nedrží na místě kotva, ale řetěz. Nesmysl. Pokud by tomu tak bylo, proč by se vozila kotva s sebou? Z estetických důvodů? Že na přídi dobře vypadá?

Loď na místě drží kotva zarytá do dna. Pro zarytí kotvy do dna je zapotřebí dostatečná délka kotevního řetězu nebo kotevního lana. Lano, nebo lano v kombinaci s řetězem, musí být delší než samotný řetěz. Pro zarytí kotvy do dna a její setrvání tamtéž, je důležitý úhel, pod kterým je kotva po dně tažena. Musí mít tendenci se do dna zarývat, nikoli se ze dna zvedat.

Aby k zarývání kotvy docházelo, musí být tažena po dně ve směru co nejvíce horizontálním. Proto je nutné vypouštět tolik lana nebo řetězu. Bude-li řetězu málo, budeme tahem kotvu ze dna zvedat a nezaryje se do dna.

Kolik tedy?

V odborných materiálech se mluví o trojnásobku až pětinásobku hloubky. Kde je pravda? Záleží na podmínkách.

Budeme-li kotvit na 3 metrech hloubky, nevypustíme jen 9 metrů řetězu, ale použijeme pětinásobek, tedy nejméně 15 metrů. Navíc nesmíme zapomínat na výšku přídě nad hladinou. U menších lodí půjde o 1 metr, který je třeba k hloubce připočíst. V našem konkrétním případě se tak dostaneme na 20 metrů délky vypuštěného řetězu.

Budeme-li však kotvit na 15 metrech hloubky, už obvykle nebude tolik řetězu třeba. Zde bude stačit něco více než trojnásobek hloubky. Čím to? Čím je hloubka větší, tím je větší množství vypuštěného těžkého řetězu. Hmotnost řetězu slouží jako odpružení pohybu lodi. Jachta dokáže ze dna zvednout menší množství řetězu, proto je kotva stále tažena horizontálně.

Obecné pravidlo

Čím je menší hloubka, tím je poměr vypuštěného řetězu vyšší. Teoreticky tak můžeme s 50 metry řetězu, to je standardní délka, kotvit až do cca 16 metrů. Obvykle je realita jiná. S 50 metry řetězu se kotví do cca 10 metrů hloubky.
 

Dnes máme v Praze na téma bezpečné kotvení přednášku.

16977
Na horu