Search
× Search
Lokální větry ve Středomoří
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí, Motorové jachty

Lokální větry ve Středomoří

Ve Středomoří nefouká severozápadní vítr, ale mistral. Nefouká jihovýchod, ale scirocco. Není to východní vítr, ale levante. A tak bychom mohli pokračovat dále. Znalost lokální terminologie je ve Středomoří nezbytná...


Zeptáte-li se rybáře na jihu Itálie, co bude zítra foukat, neodpoví jihovýchodní vítr. Místo toho uslyšíte scirocco. A je už na vás, jestli máte dostatek vědomostí na to, abyste věděli, co vás čeká. A stejná bude situace i na Korzice či v Řecku. Jen názvy mohou být různé. Mohou, ale nemusí. Některé názvy větru jsou univerzální, jiné se mění oblast od oblasti. Pro lepší orientaci si je seřadíme podle abecedy a vynecháme vítr na Jadranu, který jsme již probírali.


Cierzo
Silný, nárazový a suchý vítr v údolí řeky Ebro na východním pobřeží Španělska. Vane od severu až severozápadu. Je to vítr s podobnou charakteristikou jako mistrál na jihu Francie. Obloha je obvykle jasná, rychlost větru může přesahovat 100 km/h. Vítr vane především na podzim a v zimě.

Etesian
Vítr severních směrů (od severovýchodu po severozápad) v oblasti Egejského moře. Dnes bývá označován tureckým názvem meltemi. Vane v letních měsících, přibližně od půlky května do půlky září. Nejsilněji ve střední části Egeje a v oblasti mezi Krétou a Rhodem. Na moři zvedá nepříjemné vlny, v úzkých průlivech mezi ostrovy sílí.

Gregale
Silný severovýchodní vítr ve střední a západní části Středomoří. Vzniká při přechodu tlakové níže Středomořím. Může dosahovat síly 9°B. V takovém případě například u pobřeží Malty zvedá gregale vysoké vlny. Vane především v zimních měsících.

Khamsin
Jižní až jihovýchodní vítr ve východní části Středomoří. Přichází z pouští, proto s sebou přináší písek a pouštní prach. Může dosahovat síly až 12°B. V Egyptě vane nejčastěji v dubnu. Přichází velmi prudce a může být provázen nárůstem teploty až o 20°C během 2 hodin. Obvykle vane v období 50 dnů kolem jarní rovnodennosti. Od toho je také odvozen jeho název, který v arabštině znamená 50.

Levante
V západním Středomoří je takto označován vítr východních směrů, od severovýchodu až po jihovýchod. V Gibraltaru je tento vítr nazýván levanter a v úžině výrazně zesiluje. Jde o vlhký vítr přinášející mlhu a srážky do Gibu. Pokud vane proti směru proudu v úžině, zvedá nebezpečné vlny. Nejčastěji vane od května do října.

Leveche
Ve Španělsku je tak nazýván horký vítr od jihovýchodu až jihozápadu, který s sebou obvykle přináší jemný saharský písek.

Libeccio
Západní až jihozápadní vítr v oblasti Korziky a italského pobřeží. Nejsilněji vane v zimním období. V létě může být vítr velmi horký a přináší s sebou bouřky. Na západním pobřeží Korziky zvedá vysoké vlny.

Marin
Jižní až jihovýchodní, teplý a vlhký vítr v oblasti jižního pobřeží Francie. Může být velmi silný. Přináší s sebou déšť a špatnou viditelnost. Jde o vítr, který je v této oblasti skoro stejně častý, jako mistrál.

Meltemi
Jde o turecké jméno pro etesian. S tímto názvem se dnes setkáte mnohem častěji. Viz etesian.

Mistral
Silný až bouřlivý severozápadní vítr v západním Středomoří a především v Golfe du Lion západně od Marseille. Může zasáhnout téměř celou centrální část západního Středomoří, občas až po Maltu. Studený a obvykle suchý vítr akcelerující průchodem údolí řeky Rhony. Nejčastěji a nejsilněji vane v zimě, kdy často dosahuje síly až 12°B.

Ponente
Západní vítr ve Středomoří. V létě jeho síla obvykle nepřesahuje 5°B.

Simoon
Silný, horký a suchý vítr plný prachu z pouště. Vane od jihu ze Sahary ve východní části Středomoří.

Scirocco
Takto bývá nazýván vítr jižních směrů ve Středomoří. Nejprve jde o vítr suchý, u africké pevniny, později při přechodu přes moře nasává vlhkost. Může jít o velmi silný vítr. V Chorvatsku je nazýván Jugo, v jiných oblastech může být označován jako chili, khamsin, simoon…

Tramontana
Stejně jako v Chorvatsku jde i v jiných oblastech o studený a silný severní až severovýchodní vítr. Název vznikl v římské době pro vítr přicházející přes Alpy. V různých oblastech může mít tento vítr odlišný směr.

Vardarac
Vítr vanoucí na severozápadě Egeje z údolí řeky Vardar, tedy od severozápadu. Zasahuje oblast kolem Soluně, vane v zimě a může trvat několik dnů.

Vendeval
V Gibraltaru a v Alboranském moři je takto označován vítr vanoucí od západu až jihozápadu. Bývá bouřlivý a přináší déšť, špatnou viditelnost, nízké mraky, a bouřky.
 

Za článek děkujeme Janu Kocmanovi.

18749
Na horu