Search
× Search
Má být hlavní plachta v drážce?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Má být hlavní plachta v drážce?

Od našeho čtenáře jsme dostali dotaz, jestli má být správně spodní lem hlavní plachty navlečen v drážce v ráhně, nebo nikoli. Na toto téma prý vedli diskuzi s kamarády jachtaři…

Dnes se obvykle s hlavní plachtou nasunutou spodním lemem do ráhna nesetkáváme. Dříve to ale bylo jinak. Spodní lem plachty měl všité lanko (nebo jezdce), které se nasouvalo do ráhna. V závodním jachtingu toto bývalo dokonce diktováno pravidly (IOR handicap).

Tato doba je už pryč a plachta bývá na ráhně uchycena jen v rozích. Napětí spodního lemu určuje outhaul. Pro upevnění spodního lemu plachty v ráhně není důvod, pokud nechceme plachtu za dlouhé plavby použít ke sběru dešťové vody.

Na spodním lemu plachty vzniká indukovaný odpor. Za plavby vzniká na návětrné straně plachty přetlak a na závětrné podtlak. To je dáno rychlostí proudění kolem plachty, které je na návětrné straně pomalejší a na závětrné rychlejší.

Protože rozdílný tlak má tendenci se vyrovnávat, dochází k průniku vzduchu pod plachtou na závětrnou stranu. Plachta tak ztrácí výkon. To je indukovaný odpor.

U plachty, která je nasazená spodním lemem do ráhna, je indukovaný odpor menší. Nebo byl by, pokud by plachta měla stejný střih, jako plachta s volným spodním lemem. Obvykle se ale jedná o staré a bachraté plachty, u kterých indukovaný odpor žádný velký vliv nemá.

U turistických jachet to tak docela neplatí, protože nad ráhnem je upevněn lazy bag, který přelévání vzduchu z jedné strany plachty na druhou brání. 

Aby k indukovanému odporu nedocházelo na závodních lodích, jsou například na nových lodích pro Americký pohár AC75 plachty protaženy až těsně nad palubu.

To jsme ale odbočili. Dnes se s instalací hlavní plachty do ráhna obvykle nepočítá a není třeba si s tím lámat hlavu. Plachta drží na ráhně jen v rozích.

 

3252
Na horu