Search
× Search
Námět na jarní plavbu (2. díl)
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Motorové jachty

Námět na jarní plavbu (2. díl)

Při naší plavbě po Dunaji z Bratislavy do Budapešti jsme skončili v maďarské Ostřihomi. Nejlepší úsek plavby byl teprve před námi.

Nejkrásnější část plavby mezi Bratislavou a Budapeští je v místech, kde měla být postavena druhá část systému vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Tenkrát se Maďaři naštěstí vzbouřili proti záměrům vzniklým v dobách pětiletých plánů a krásný úsek řeky zůstal zachován. 

Nedaleko za Ostřihomí se řeka rozšiřuje až téměř na kilometr. Na Slovensku se do Dunaje vlévají řeky Hron a později i poslední slovenská řeka Ipeľ. Mezi těmito dvěma řekami jsou Kováčovské kopce, které jsou jednou z nejteplejších oblastí Slovenska. Vyskytují se zde unikátní rostlinné i živočišné druhy. 

Dunaj se kroutí, meandruje mezi kopci. V řece jsou ostrovy a písčiny patrné jen za nízkého stavu vody. Příjemná místa na koupání se mohou stát za vyšší vody a při troše neopatrnosti nebezpečnými mělčinami. 

Mezi kopci

Za soutokem s řekou Ipeľ je již Maďarsko na obou březích. Je ihned znát, že popularita řeky je nedaleko před Budapeští mnohem větší, než na Slovensku. Na březích jsou restaurace a kempy. Řeka je turisticky využívaná. Najdete zde i rozlehlé hluboké zátoky lemované plážemi, kde se jinak hnědá voda Dunaje pročišťuje. V nich je možné zakotvit a strávit příjemnou noc. Na plážích vidíte rybáře, kteří zde v tichu pod stromy kempují. 

Na obou březích řeky jsou strmé kopce. Koryto se před Nagymarosem zužuje na 400 – 500 m, řeka zrychluje. Ze 200 kilometrů mezi Bratislavou a Budapeští jde o nejkrásnější úsek. 

Nepostavená přehrada. Naštěstí!

Před prvními domy Nagymarose uvidíte na pravém břehu vysoko nad řekou pevnost Visegrád. Více možností ke stání nabízí na levém břehu řeky obec spojená s nepostavenou přehradou. Je zde marína pro malé čluny, která byla kvůli nízké vodě jen obtížně přístupná. Navíc byla již koncem září zavřená a personál nás slušně řečeno poslal pryč. Proto jsme nakonec stáli vyvázáni u jednoho z mol na břehu řeky, kde s námi kolébaly nocí plující lesklé a zářící pasažérské parníky směřující do jedné z metropolí po proudu či proti němu. 

Nagymaros po sezóně působí ospalým dojmem, je ale znát, že v létě zde je značný ruch. Místo žije z řeky a je k řece obrácené čelem. Místní restaurace nabízejí jídla z ryb, které jste v Čechách viděli jen v rybářských encyklopediích. Množství a výživová hodnota jídel by uspokojily i kulturisty ve fázi nabírání svalové hmoty. 

Z Nagymarose je to jen 20 km na předměstí Budapešti. Klidné klikatící se rameno Dunaje je obklopené hustou vegetací, všudypřítomné volavky čekají v ranním světle na první úlovek dne. Jsou bílými perlami na pozadí temné vegetace. 

Szentendre

Strmé kopce ustupují a plavbu končíme v barevném Szentendre na předměstí maďarského hlavního města. Je to jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů v Maďarsku. Místo bylo osídleno již ve starověku. Na počátku novověku se sem nastěhovali slovanští utečenci ze Srbska a Dalmácie, kteří prchali před nadvládou Osmanů (dohnala je i zde). Ti dali městečku jeho nemaďarský charakter. 

Dnes jde o takový maďarský Český Krumlov. S určitým nezpochybnitelným půvabem. Více turistů je tu však stále ještě z Maďarska a Balkánu, než z Číny a Ruska. 

Prodloužený zářijový víkend jsme věnovali plavbě po Dunaji dlouhé cca 200 km. Není to sice jachting na moři, ale přesto má své nezpochybnitelné kouzlo. Bylo by škoda se na tato místa nevrátit ještě jednou. 

Na podobnou plavbu si můžete půjčit člun například ve slovenské firmě Yachter.

4644
Na horu