Search
× Search
Nové kotevní bóje na Lastovu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Motorové jachty

Nové kotevní bóje na Lastovu

Na čtyřech lokalitách parku Lastovo byly umístěny kotevní bóje a bylo zakázáno kotvit. Důvodem je ochrana porostů posidonie na mořském dně.

Jedná se o zátoky Saplun, Skrivena Luka, Zaklopatica a Velo Lago. I když se to mnohým nebude líbit, důvodem je zde ochrana přírody. V zátokách jsou na dně porosty mořské trávy posidonie, která je velmi důležitá pro celý ekosystém. Kotvy jachet porosty ničí tím, že rozorají mořské dno a vytrhají trávu. Poškozené porosty jsou následně mnohem náchylnější dalším atakům. Na kotvách jachet jsou také časo zavlečeny do zátok invazivni druhy řas, které původní flóru dále ničí. Zmizí-li posidonie, zmizí i mnohé druhy mořské fauny.

Lokality a počet bójí

Zátoka Saplun, 12 bójí do 20 m délky lodě

Zátoka Skrivena Luka, 15 bójí, 13 do 20 m délky lodě, 2 do 30 m délky

Zátoka Zaklopatica, 15 bójí do 20 m délky lodě

Zátoka Veli Lago, 15 bójí, 13 do 20 m délky lodě, 2 do 30 m délky

Bóje jsou dimenzovány do rychlosti větru 40 uzlů.

Cena bójí

Do 10 m délky – 100 HRK

10 – 20 m délky – 180 HRK

20 – 30 m délky – 300 HRK

Více informací zde.

 

 

 

 

 

5337
Na horu