Search
× Search
Odplouváme bokem na zpátečku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Odplouváme bokem na zpátečku

Odplouváme od mola na zpátečku. Co můžeme udělat a čeho je třeba se naopak vyvarovat, pokud nechceme poškodit loď? 

V první řadě si musíme zdůraznit, že mluvíme o situaci, kdy nás vítr netlačí na molo. O bezvětří nebo větru od zádě.

V první řadě si řekneme, co nesmíme. Nesmíme otočit kormidlo od mola, zařadit zpátečku a začít odplouvat. Výsledkem by v takovém případě byly škody na přídi lodi.Výrazné kosmetické škody. To si nikdo nepřeje. 

Nemůžeme stočit kormidlo a couvat, protože příď lodi by vybočila a narazila do mola. Je to dáno tím, že se otáčí kolem osy probíhající cca v místě kýlu.

S posádkou
Nejjednodušším řešením je odtlačení lodě posádkou od mola. Stačí odtlačit záď a potom vycouvat s rovným kormidlem. To je velmi důležité - s rovným kormidlem!
Co ale dělat, pokud jsme na lodi sami? Také zde je jednoduchá pomoc. Využijeme prop wash, který záď lodi odtlačí od mola.

Jak na prop wash?
Pro jistotu si dáme k přídi fendry navíc. Nyní stočíme kormidlo k molu a zařadíme krátký přední chod. Co se stane? Najede jachta přídí na molo? Ne, ani se pořádně nestihne rozjet dopředu. Proud vody od lodního šroubu nejprve odtlačí záď od mola (platí pro lodě s jedním listem kormidla). Nyní stačí srovnat kormidlo a zařadit zpátečku. Celé kouzlo je v tom, že záď lodi odstrčíme od mola motorem a nikoli silou posádky.

A jsme z toho venku. Elegantně.

Přístavní manévry si budeme vysvětlovat za týden na přednášce, nebo je vyučujeme v praxi v Praze a v Chorvatsku

Celou řadu dalších manévrů najdete v knize Přístavní manévry.

10096
Na horu