Search
× Search
Odvážné ženy ve světovém jachtingu
Renata Brožková
/ Kategorie: Zajímavosti

Odvážné ženy ve světovém jachtingu

Renata Brožková pro Lodní noviny připravila seriál o ženách ve světovém jachtingu. Je to na místě, většinou se opravdu zabýváme jen muži. Nyní tedy dostanou prostor ženy a dívky. Rovné příležitosti! I na stránkách Lodních novin.


NAOMI JAMES

Naomi Christine James, DBE, Ph.D je první ženou, která sama obeplula svět klasickou cestou kolem mysu Horn. 9. září 1977 opustila Darthmouth a 8. června 1978 po 272 dnech zde svoji plavbu také ukončila. Tím o dva dny vylepšila tehdejší rekord Sira Francise Chichestera.

Nuda u ovcí
Narodila se 2. března 1949 na Novém Zélandu na ovčí farmě ve vnitrozemí a do svých 23 let neuměla ani plavat. Pracovala jako kadeřnice, dokud se nenalodila na loď do Evropy. Život jí trochu nudil a cestu do Evropy viděla jako výzvu. Snila o dobrodružství. 

Bláznivý nápad
V létě 1975 potkala v Saint Malo svého budoucího manžela Roba Jamese, jenž byl kapitánem lodí Sira Chaye Blytha a právě připlul do přístavu. Od něj se naučila ovládat plachetnici. Během dní, kdy na něj čekala na pevnině, se rozhodla sólo a nonstop obeplout svět. Se svým nápadem se Robovi svěřila během líbánek. V té době byl všechno jen sen. Mladý pár neměl peníze ani na loď ani na nezbytné vybavení a zásoby. Naomi v té době měla sotva šestitýdenní zkušenosti s plachtěním. 

Sny se plní
Rob se však okamžitě stal jejím nejžhavějším podporovatelem. Vše začalo nabírat konkrétní podobu, když jí Sir Chay Blyth půjčil 16 metrovou loď “Spirit of Cutty Sark“ (přejmenovanou na “Express Crusader”), lidé darovali peníze na zásoby a Daily Express poskytl na poslední chvíli sponzorské peníze potřebné pro plavbu. Ve zbývajícím čase se jí manžel snažil naučit co nejvíce potřebného pro sólovou plavbu. Přesto její dovednosti nebyly dokonalé. Zejména co se navigace týče. 

Kde jsem?
V té době neexistovala satelitní navigace, Naomi musela svoji polohu pečlivě měřit a počítat. Bála se například, že nenajde Kanárské ostrovy, a když se před ní objevily na obzoru, měla pocit, jako by je právě objevila. 

Kýlem vzhůru
Naomi během své plavby jednou téměř přišla o stěžeň. Převrhla se a ztratila radiové spojení na dobu několika týdnů. Během bouře ve řvoucích čtyřicítkách byla její loď vichřici vydána na milost i nemilost. V 5 hodin ráno se přihnala mohutná vlna, zněla jako blížící se rychlík a Crusader převrhla dnem vzhůru. Naomi se, schoulená v úkrytu, ocitla vzhůru nohama na stropě kabiny. Ve chvíli, kdy si myslela, že nastal konec, se loď převrátila zpět. Stěžeň jako zázrakem přežil.
V té době se blížila k mysu Horn s oslabeným stěžněm a poškozenou takeláží. Přesto se rozhodla pokračovat, na návrat již bylo pozdě. Posilnila se šestihodinovým spánkem, což byl oproti jiným dnům luxus. Jindy spala průměrně 1,5 hodiny denně, ve vypjatých situacích byla i delší dobu bez odpočinku. Týden nato dosáhl Crusader Falklandské ostrovy, kde udělala opravy nezbytné pro návrat do Británie. Tato pauza a zastávka v Cape Townu, kde musela nechat znovu nainstalovat autopilota a po 8.000 mílích ticha nechat opravit rádio, jí překazila non-stop obeplutí. 

Vítězství
I přes toto zdržení nakonec o dva dny překonala dosavadní rekord Sira Chichestera a po 272 dnech se šťastně objevila s bouřemi otřískanou šalupou v přístavu. Za vřelých ovací doslova odkulhala do přístavu.
V roce 1979 byl Naomi James udělen titul britského impéria “Dame” jako uznání jejích zásluh.

Neštěstí v Salcombe
V roce 1982 po vítězství v závodu kolem Velké Británie, který absolvovala s manželem, skončila s plachtěním, protože velmi trpěla mořskou nemocí, což bylo připsáno později na vrub jejímu počátečnímu těhotenství. V roce 1983 při opravě lodě, se kterou vyhráli závod, přepadl její manžel přes palubu a utonul v blízkosti Salcombe v Devonu. Jejich dcera se narodila o deset dní později. Od té doby se Naomi k plachtění nevrátila. V roce 1990 se znovu vdala a přestěhovala se do USA.
V roce 1990 byla Naomi uvedena do Novozélandské sportovní síně slávy. V roce 2006 obdržela doktorka filozofie (Ph.D) z Univerzity v Corku.


Pro zajímavost
První ženou, která sólo obeplula svět, byla Krystyna Chojnowska-Liskiewicz z Polska. Plavbu trvající 401 dnů ukončila 21. dubna 1978, což bylo téměř dva měsíce před Naomi James. Start a cíl plavby však byl na Kanárských ostrovech a uskutečnila ji Panamským průplavem. Naomin rekord je zaznamenán jako prvenství mezi ženami proto, že na rozdíl od Krystyny její trasa vedla kolem tří velkých mysů, tedy mysu Dobré naděje, Leeuwin a Horn. Stejnou trasou, jako vede Vendée Globe a Jules Verne Trophy. Podle pravidel “World Sailing Speed Record Council” je rychlostní rekord při plavbě kolem světa uznán pouze v případě výše zmíněné trasy. Naomi splnila tuto podmínku.
Ve skutečnosti první žena, která plula kolem světa, byla Jeanne Baret. Francouzka, která plula převlečená za muže na palubě “Etoile” – jedné ze dvou lodí francouzské expedice vedené Louisem-Antoinem de Bougainville. Expedice opustila Francii v dubnu 1768.


3833
Na horu