Search
× Search
Palivo budoucnosti pro nákladní lodě
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Palivo budoucnosti pro nákladní lodě

Hledá se palivo, při jehož využití nejsou do ovzduší vypouštěny emise oxidů uhlíku. Tato snaha probíhá i ve světě lodní dopravy, která je často obviňována z ještě větších ekologických škod, než je reálné.

Jednou z možností se zdá být čpavek, nebo též amoniak. Je to běžná sloučenina, sice jedovatá, ale snadno dostupná a může se stát zdrojem energie pro námořní dopravu. Respektive jinak. Může se stát zdrojem vodíku do palivových článků.

Palivový článek

Palivový článek je čistý zdroj energie. Vodík v článku se sloučí s kyslíkem, uvolní se energie a odpadem je voda. Problémem je zmíněný vodík. Jeho produkce je energeticky náročná, skladovat se musí pod velkým tlakem, nebo za velmi nízké teploty. Je výbušný. A je tak malý, že uteče téměř kudykoli…

V palivových článcích se proto nahrazuje sloučeninami, které mnohé nevýhody vodíku eliminují. Z těchto sloučenin se nejprve uvolní vodík a pak již vše pracuje tak, jak je uvedeno výše. Na jachtách se například používají palivové články pracující místo vodíku s metylalkoholem. Není to ideální řešení, protože metylalkohol je jedovatý, špatně dostupný, a proto také drahý. Navíc při jeho rozkladu vzniká oxid uhličitý.

Amoniak

Na námořních lodích se nyní zkouší palivové články zpracovávající jedovatý čpavek. Zásobovací loď Viking Energy vlastněná firmou Eidesvik bude dodatečně vybavena palivovými články na amoniak, které umožní pracovat po 3000 hodin ročně pomocí tohoto čistého zdroje energie. V současnosti je vybavena dieselelektrickým pohonem, s možností spalovat LNG. 

Výhody čpavku pro použití v lodním průmyslu

Čpavek se běžně užívá v hnojivech, ve farmaceutickém průmyslu, při čištění vody atd. Je to jedna z nejpoužívanějších sloučenin. Dodavatelské řetězce jsou běžně dostupné, nedochází ke konfliktu s existujícími regulacemi. Při jeho zpracování nevznikají skleníkové plyny. Jde o relativně levný zdroj energie.

Pokusy s lodí Viking Energy by měly vést v budoucnu k rozšíření palivových článků na bázi amoniaku i na další lodě.

2728
Na horu