Search
× Search
Pár zajímavých faktů
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Pár zajímavých faktů

Největšími loděmi dneška jsou lodě kontejnerové. 400 m délka, šířka 60 m, ponor 16 m (pětipatrová budova) a motory o výkonu 84 000 hp. 

Ty úplně největší mají dnes kapacitu přes 21400 TEU. To znamená, že uvezou přes 21400 dvacetistopých kontejnerů. 

Na přiložené grafice máme loď Maersk Triple E. Kapacita této lodě je sice o 1000 kontejnerů nižší, než u dnes největších lodí, ale byla jedna z prvních.

 
Výtlak lodi je 55000 tun. Uveze ale 210 000 tun nákladu. Je vybavena dvojicí motorů, každý o výkonu 42 000 hp. Cestovní rychlost je 16 uzlů, maximální 23 uzlů. Výška kompletní lodě je 70 m. Cena činí 190 mil. USD, když si jich objednáte 20. Za den spotřebuje 80 000 litrů paliva. 

Poslední zajímavost se týká lodních šroubů. Jsou dva čtyřlisté, jejich průměr je 9,8 m. To je třípatrový dům...

4210
Na horu