Search
× Search
Plachty se vrací na nákladní lodě
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Plachty se vrací na nákladní lodě

Poslední velké nákladní plachetnice zmizely z hladiny oceánů po poslední světové válce. Nyní to ale vypadá, že se v nejbližší době znovu vrátí. Vítr by měl pomoci vyřešit problémy s nutnou redukcí produkovaných skleníkových plynů.

90 % světového obchodu cestuje po planetě na palubě nákladních lodí. Lodě přitom produkují téměř 3 % světových emisí oxidu uhličitého. Do roku 2050 by měly emise klesnout na 50 % v porovnání s rokem 2008. Jednou z cest, jak se novým limitům přiblížit, je využití větru.

Foto BAR Technologies - Cargill

Foto BAR Technologies - Cargill

Zamýšlené plachty na lodích Cargillu.
Největší obchodník se zemědělskými komoditami Cargill pracuje na instalaci tří plachet na paluby lodí, které při transportu zemědělských produktů využívá. Mělo by jít o pevné plachty podoby křídla letadla. Výška plachet by měla být 45 metrů nad palubou. Podle propočtů by jen tyto plachty měly snížit emise až o 30 %. Vzhledem k tomu, že Cargill využívá v každý moment kolem 600 lodí, půjde o nemalé zlepšení pro životní prostředí. Navíc úspory, kterých je možné dosáhnout díky větru, budou využitelné i při přechodu na jakékoli ekologičtější palivo v budoucnu.

Na využití větru spolupracuje s Cargillem firma BAR Technologies, která se oddělila od Ben Ainslie Racing (BAR). Jde tedy o firmu olympijského vítěze a mnohonásobného světového šampiona Bena Ainslieho, který je nyní hlavou britského týmu INEOS pro Americký poháru.

Náklady na vybavení lodí plachtami sice nebudou malé, ale podle Johna Coopera, šéfa BAR Technologies by úspory měly být ekonomicky výhodné.

První plachty by měly být instalovány na středně velké tankery přepravující jedlé oleje, biopaliva, nebo ethanol. Teprve po zkoušce ohněm by byla možná jejich instalace na největší lodě na suchý náklad.

Instalace plachet bude mít jeden vedlejší vliv na námořní dopravu. Změní se léta využívané trasy. Už nebude nejvýhodnější nejkratší cesta, v úvahu se bude brát také směr a síla větru.

Plachty budou připomínat pohyblivá křídla letadel a budou skládací, aby nepřekážely při nakládce v přístavech, nebo při plavbě pod mosty.

Foto Maersk

Foto Maersk

Flettnerovy rotory na palubě lodi Maersk.
Využití větru plánují i jiní dopravci. Firma Maersk například využívá tzv. Flettnerovy rotory, které rotují a připomínají velké, svisle instalované válce. Firma Cargill již před 10 lety experimentovala s použitím velkých kitů. Tam se výsledek nedostavil. Tedy požadovaný výsledek…

14580
Na horu