Search
× Search
Podplutí mostu Rio-Antirrio
Marie Marková
/ Kategorie: Zajímavosti

Podplutí mostu Rio-Antirrio

Při plavbě Korintským zálivem narazíte na most Rio-Antirrio dlouhý 2 880 m. Jedná se o unikátní technickou stavbu a jeden z nejdelších mostů na světě svého druhu. Jak postupovat při jeho podplutí? A jaká je realita?

Ještě před vyplutím z Nafpaktosu neboli Lepante si prostudujeme pilota a zjišťujeme potřebné informace k podplutí mostu, který spojuje Peloponés s pevninským Řeckem. Instrukce jsou následující: hlaste se 5 mil před mostem na kanále 16, spojte se s Rio Traffic a oznamte jméno lodě, směr, kterým plujete (východ/západ) a výšku i délku plavidla. Ideálně získáte odpověď, kudy máte plout s pomůckou, kolik sloupů mostu máte míjet napravo a kolik nalevo.

5 mil před Rio-Antirrio se nám srozumitelné spojení navázat nepodařilo. Avšak i přes přerušovaný příjem jsme pochopili, že se máme hlásit o něco později. Zanedlouho, 3 míle před mostem, voláme znovu, tentokrát již je vše v pořádku. Hlásíme výšku i délku lodě, směr západ. Dostává se nám odpovědi: 3 pilíře vlevo, jeden pilíř vpravo! A ještě výzva, ať zavoláme míli před mostem.

Naposledy se tedy spojíme s Rio Traffic míli před mostem. Do vysílačky zopakujeme, kudy máme jet: 3 pilíře vlevo, jeden pilíř vpravo! A s přáním šťastné cesty podplouváme most. O kus dál vytáhneme plachty a plujeme dál.

3080
Na horu