Search
× Search
Pokuty za špatné kotvení
Daniel Vodička

Pokuty za špatné kotvení

Za špatné kotvení můžete být pokutováni. Někdo vám po ránu ťuká na loď, vylezete na palubu, vyslechnete informaci, dojdete si pro peněženku, zaplatíte a jdete si nasraný udělat kafe.  Nejste v Chorvatsku, ale na Baleárech. A dost možná brzy i jinde.

Na Baleárech zakázali kotvit na porostech mořské trávy Posidonie. Na oblíbených kotvištích s Posidonií na mořském dně byly instalovány kotevní bóje. Porušení zákazu se trestá upozorněním, nebo pokutou. Kotvit je možné jen v místech s čistě bílým dnem, kde je písek.

Porosty Posidonie jsou biologicky velmi významné. Kotvy jachet je bohužel vážně poškozují. Kotva tažená porostem mořské trávy za sebou zanechá až půl metru široké rýhy. Ty se jen velmi pomalu zacelují, protože kořeny mořské trávy rostou jen tempem kolem 1 mm za rok. Mnoho zátok dříve Posidonií zarostlých, připomíná dnes poušť, dno je bez mořské trávy.

Podobná opatření se zřejmě brzy rozšíří i jinde ve Středomoří. Ohleduplní jachtaři by se však i bez přísných nařízení měli vyhýbat kotvení v porostech mořské trávy. Stejně v ní kotva nedrží.

Kotevní bóje  na Baleárech zde.

Článek vznikl dle googlepřekladu z němčiny. To také může znamenat, že povodní infomace byla zkreslena (možná i hrubě). 

4636
Na horu