Search
× Search
Přehřátý motor. Co s tím?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Stavba a údržba

Přehřátý motor. Co s tím?

Plujete na motor a ozve se alarm. Motor je přehřátý. Co dělat, kde je příčina závady? Jde o vážnou závadu, která může motor poškodit, ale je snadno odstranitelná.

První co uděláme, je pohled přes záď, jestli z výfuku vytéká voda. Je to na jednu stranu důležitý indikátor, ale na druhou stranu nemusí mnoho znamenat. Chladící voda může z výfuku vytékat, přesto bude teplota motoru vysoká. Motor je sice chlazený, ale jen málo.

Lodní dieselové motory mají obvykle dvouokruhové chlazení. Vnitřní okruh je stejný jako v autě, ale voda je v něm ochlazována ve výměníku, do kterého teče mořská voda. To je druhý okruh.

Příčina bývá právě v něm. Voda ve druhém okruhu je do lodi vedena dnovým ventilem, dále hadicí do filtru nečistot a přes čerpadlo do výměníku.

Závada je obvykle způsobena ucpáním filtru nebo starým kolečkem impeleru, které v čerpadlu vodu pohání.

Předtím, než se pustíme do řešení problému, uzavřeme dnový ventil. Dále budeme pokračovat cestou nejmenšího odporu. Otevřeme filtr a vyčistíme případné nečistoty v síťce. Síťku instalujeme zpět, zavřeme filtr a povolíme dnový ventil. Filtr by se měl pomalu plnit. Není-li tomu tak, odpojíme hadici a povolíme ventil, abychom zjistili, jestli teče voda. Neteče-li, prošťouchneme hadici a ventil drátem.

Může se ale stát, že motor nechladí ani nadále. V tom případě budeme muset vyměnit vrtulku impeleru. Na každé lodi by měla být krabička s náhradní vrtulkou a těsněním. Půjdeme po hadici od filtru dále, až se dostaneme k čerpadlu chladící vody. Odmontujeme opatrně víčko, abychom nepoztráceli šroubky a pravděpodobně uvidíme vrtulku impeleru, které chybí lopatky.

Vyndáme vadnou vrtulku. Použijeme k tomu buď kleště, nebo dva šroubováky, každý z jedné strany. Instalujeme vrtulku novou. Lopatky tak, aby byly ohnuty stejným směrem, jako původní. Na víčko dáme těsnění a zašroubujeme.

10091
Na horu