Search
× Search
Příliv, co je to spring a neap
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Příliv, co je to spring a neap

Včera jsme se při vysvětlování atlasu proudů dostali k problému, co je to spring a neap. Chcete-li problém počeštit, jde o skočný a hluchý příliv. Je vám to jasnější?


Asi ne, že?
Musíme se vrátit trochu zpět. Na příliv a odliv má vliv přitažlivost měsíce a slunce. Vliv měsíce je větší. Jejich vzájemné postavení vůči zemi je příčinou toho, jestli se bude jednat o příliv springový, nebo neapový. Nebo někde mezi. 
 
Spring

Představte si, že slunce a měsíc jsou se zemí v jedné linii. Přitažlivost těchto dvou těles působí na vodu v oceánech a nacucne jí ve svém směru. Protože jsou nebeská tělesa v linii, jejich vliv se sčítá. Toto je springový příliv. Spring znamená vysoké přílivy a nízké odlivy. Velké rozdíly hladin. Rozdílu hladin mezi po sobě jdoucím přílivem a odlivem se říká RANGE (ještě s ním budeme pracovat).
Spring nastává při úplňku a novu.
 
Neap

A co se děje, pokud jsou tělesa rozmístěna kolmo. V takovém případě se síla měsíce a slunce odčítá. To je neapový příliv. Neap znamená nižší přílivy a vyšší odlivy. Rozdíl hladin mezi po sobě jdoucím přílivem a odlivem (RANGE) je menší.
Neap nastává při první třetí čtvrti měsíce.
Nyní víme, co je spring a neap a zítra se podíváme, jak RANGE ovlivní rychlost přílivových proudů a jak vypočítáme, jaké bude rychlost proudu v daný den. 
 
Dnes v St. Malo
 

Mimochodem. V St. Malo, kde jsou největší přílivy v Evropě, je dnes nízká voda 2,12 m nad CD  v 15:02 a vysoká byla 11,35 m nad CD (CD můžeme brát jako nulu na mapě) ráno krátce po osmé. Maximální Range je v tomto bretaňském přístavu 12,45 m. 

Vytisknout
5719
Na horu