Search
× Search
Přílivové proudy
Jan Onheiser
/ Kategorie: Navigace

Přílivové proudy

V přílivových oblastech, zejména okolo Velké Británie, západní Francie a Channel Islands se v námořních mapách setkáme s označením tidal races, overfalls, eddies, případně pouze se značkou. Tato místa rozhodně není dobré podcenit, mohly by připravit nemilé překvapení. Byť všechny uvedené anglické pojmy značí v praxi něco jiného, pro zjednodušení si vystačíme s českým názvem přílivové víry (děkuji Lynxovi za překlad).

Trocha teorie na úvod

Začneme trochou teorie, která by měla být všem jachtařům v přílivové oblasti známa, byť na zkouškách u Ministerstva dopravy ČR na průkaz „B“ se s nimi nesetkáme. Pro absolventy byť základního kurzu u RYA – Day Skipper, je povinnou součástí teorie a v přílivových oblastech také praxe.

Přílivové víry vznikají v místech, kde se přílivový (nebo odlivový, funguje to v obou směrech) proud setká s nějakou překážkou. Obvykle to bývá mys, ale může to být také zásadní změna hloubky směrem nahoru, protiproud a v nejhorším případě kombinace všeho uvedeného. Pro praktickou ukázku si vezměme místo Slough-Na-More mezi Irskem a ostrovem Rathlin. Najdeme jej na souřadnicích N 55°14.3, W 006°11.7. Tato úžina má přibližně 2,5 námořní míle. Přílivový proud dosahuje ve springu (česky skočný příliv) rychlosti až 4 uzlů a míří ze západu na východ a stáčí se okolo Irska směrem na jihovýchod. V případě odlivu je situace opačná. Vlivem charakteru pobřeží dojde k tomu, že se proud stočí k pobřeží, kde se zpětně odrazí a střetává se s vodní masou postupujícího přílivu. Protichůdné proudění vytváří vodní víry, lámající se vlny a nebezpečné proudy. A právě takovéto místo je v námořní mapě označeno jako tidal races, overfalls, eddies. V případě, když proti proudu fouká silný vítr, což samo o sobě zvedá nepříjemné vlny, stává se situace velice nebezpečná.

Podíváme-li se na náš příklad, tak v případě přílivu ve springu a silného jižního nebo jihovýchodního větru se střetávají protichůdné proudy s větrem a vznikají na moři nebezpečné přílivové víry.

A teď k praxi

Pro bezpečné proplutí takovýchto oblastí je nutné umět pracovat s Tidal Atlas a počítáním High Water pro danou oblast. Chtěl bych odplout z přístavu na Rathlin Island směrem na východ. Postup je následující:

 1. Zjistíme si čas nejvyššího přílivu (Highwater – HW) pro referenční přístav. Ve Velké Británii je referenčním přístavem obvykle Dover. Výška přílivu nás nezajímá. Časy HW referenčního přístavu nalezneme v almanachu nebo v odpovídající aplikaci (viz níže). 
 1. V Tidal Atlas si najdeme stránku odpovídající oblasti. Je vhodné mít co nejpodrobnější atlas buď v tištěné podobě (jedná se o následující publikaci) nebo ve formě aplikace na telefonu (pro iPhone je skvělá aplikace Tides Planner od IMRAY).

Podrobnější atlasy bývají v námořním almanachu, kde nebezpečné oblasti mají detailní popis přílivových vírů. Pro danou oblast se jedná o tuto publikaci.

Velmi dobré informace nám také poskytnou místní námořníci.

 1. V Tidal Atlas si vyznačíme čas HW Dover na odpovídající stránce a následně si vyznačíme od HW-6 až po HW+6 časy na dnešní den.
 1. S ohledem na aktuální počasí a stav moře si zvolíme nejvhodnější dobu proplutí nebezpečnou oblastí. Bereme v úvahu následující okolnosti:
 • nejvhodnější čas proplutí je v tzv. slack (oblast je bez proudu)
 • je vhodné, aby vítr i proud nešly proti sobě
 • další plán cesty, abychom nepluli dlouho proti silnému proudu
 1. V poklidu a bezpečně proplujeme.

Plán bude tedy vypadat následovně:

 • HW Dover v 23:30 UT. Nesmím zapomenout přepočítat na letní čas, takže HW Dover je 00:30 BST.
 • Tidal Atlas mi dává dvě možnosti
 1. HW Dover, tj. v 00:30 BST bude mírný protiproud bez přílivových vírů
 2. HW Dover +6, tj. v 06:30 BST je v oblasti slack
 • předpověď hlásí mírný (6 uzlů) západní vítr

Z uvedeného tedy zvolím pro mě vhodnou variantu. V případě ad a) sice budu bojovat s mírným proudem, ale na motor to bez problémů zvládnu. Popluji-li pouze na plachty, tak v 6 uzlovém větru budu zbytečně bojovat s proudem. Brzo ráno popluji s proudem i větrem a moje cesta bude velmi příjemná. Volil bych tedy spíše variantu ad b), pokud mi to celkový časový plán dovolí. 

Závěr

Plujete-li v přílivových oblastech, je naprosto nezbytné pracovat s s atlasy přílivových proudů. Není to nic složitého a vaše plavba bude mnohem příjemnější a hlavně bezpečnější.

4510
Na horu