Search
× Search
Proč lodě ze dřeva?
Daniel Vodička

Proč lodě ze dřeva?

K výrobě lodí se používají nejrůznější materiály. Laminát je nejrozšířenější, dřevo nejstarší, železo, hliník, karbon, nebo dokonce i beton. My se na některé z těchto materiálů podíváme podrobněji. Důležité je, proč nějaký materiál použít, kde jsou jeho silné stránky a kde jeho slabiny.
 

Tentokrát to bude materiál nejklasičtější, což je dřevo. Abychom se nedopustili chyb, přizvali jsme ke spolupráci ty, kteří se výrobou lodí z těchto materiálů zabývají. Obhájcem dřeva bude nejvyšší český jachtař Vojta Komárek (205 cm).

Něco historie

Ze dřeva se lodě stavěly již od prvopočátků. Tento materiál k tomu přímo vybízel, je lehčí než voda a poměrně odolný. Ještě v 19.století byla stavba lodi tesařským dílem. Dřevo v podstatě nebylo ničím ošetřované, a proto podléhalo dříve či později zkáze. Od té doby se až do dnešních dnů uchovává v povědomí veřejnosti obava z nedostatečné vytrvalosti tohoto materiálu.

Protože dřevo nebylo v těch dobách ničím chráněné, bylo třeba používat dřeva, jejichž přirozená odolnost vlhkosti je vysoká. Byl to například dub, teak nebo mahagon. Dnes již probíhá výroba lodí ze dřeva technologiemi, které se od té klasické výrazně liší. Bylo to umožněno technologickým pokrokem ve spojovacích materiálech, vynálezem spolehlivých lepidel. Díky tomu je dnes možné vyrábět jachty i z materiálů, které nemají takovou odolnost proti vodě, ale na druhou stranu jsou mnohem lehčí. Přesto je dnes dřevo z výroby rekreačních jachet téměř vytlačeno. Stále se však najdou loděnice i jednotlivci, kteří tento materiál zastávají. Řekneme si něco o několika technologiích, kterými se lodě ze dřeva dnes staví.

 

 

Strip Planking

 

 

Foto archiv

Foto archiv

Strip Planking


Dnes nejčastěji používanou metodou stavby jachet ze dřeva je tzv.strip planking. Jak již sám název říká, jde o stavbu lodí z dřevěných latí. Jde o poměrně jednoduchou technologii, stavba je rychlá a výsledný produkt pevný, kvalitní a lehký.

Při stavbě touto metodou je nejprve vyrobena kostra lodi. Kostra neobsahuje jen samotná žebra, která v lodi zůstanou i po jejím dokončení, ale i mnohá žebra pomocná, která budou nakonec vyjmuta. Latě použité na obšívku mají konce, které mají na sebe přiléhat, frézované do oblouků, konvexní a konkávní, proto do sebe ideálně zapadají. Spoje mezi latěmi navzájem a mezi latěmi a žebry, jsou lepeny epoxidovými lepidly. U největších lodí, které jsou touto metodou vyráběny, je tloušťka latí na obšívku až 5 cm. Zdá se to být až nepředstavitelné, ale jde o lodě, které jsou dlouhé až 40 metrů. Zanedlouho začne v britské loděnici Spirit Yachts, která je dnes největším a zároveň nejkvalitnějším výrobcem jachet pomocí této technologie na světě, výroba 42,4 metru dlouhé repliky jachty J Class, která ponese název Cheveyo.

Na závěr je trup přelaminován a tím se dřevěná výplň uzavře. Loď může být laminována zvenčí i zevnitř nebo jen zvenčí. Někdy je místo laminátu na vnější straně použita mahagonová dýha.

Pro dosažení nejlepších výsledků při stavbě jachet technologií strip planking se používají na obšívku latě z cedrového dřeva. Jeho výhodou je nízká hmotnost. Při použití cedru je možné srovnávat hmotnost jachty s hmotností lodě, která je vyrobena z laminátu sendvičovou technologií.

Touto technologií vyrábí své lodě například britská loděnice Spirit Yachts.

Výhody strip plankingu

Hlavní výhodou strip plankingu je nízká hmotnost trupu. Je tedy možné očekávat, že půjde o rychlé jachty. Není to však jediná výhoda. Tato technologie je vhodná na výrobu nesériových lodí, na rozdíl od lodí z laminátu není třeba vyrábět kopyto. Výroba je proto poměrně rychlá. Další výraznou výhodou je veliká tuhost a pevnost trupu. Při poškození lodi, například při najetí na mělčinu, dojde k poškození jen těch latí, které jsou nárazem prolomeny, prasklina se dále nešíří. To je hlavní výhoda proti laminátu.

Dnes již není třeba mít obavy, že by na správně vyrobené lodi touto technologií docházelo k hnití dřeva. Dřevo je na povrchu ošetřeno epoxidovými pryskyřicemi, které navíc při použití cedru dřevo velmi dobře impregnují. Navíc je každá z použitých latí v podstatě samostatná, epoxid mezi latěmi brání přechodu z jedné latě do druhé.

Cold Molding

Foto archiv

Foto archiv

Cold Molding


Další technologie, kterou se moderní dřevěné jachty vyrábějí, se jmenuje cold molding. Při stavbě touto technologií se opět začíná stavbou pomocné kostry lodě, ta je však hustší, než u strip plankingu. Většina této kostry je po dokončení z trupu vyjmuta. Na tuto kostru se od kýlu natahují pásy vodovzdorné překližky v několika vrstvách. Vrstvy se natahují diagonálně k trupu. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě opět lepeny epoxidovými lepidly. Druhá vrstva pokračuje v opačném směru, než vrstva první. Ke kostře jsou pásy překližky většinou přichyceny pomocí sponkovačky. Spony se posléze vytáhnou. Trupy vyrobené touto metodou bývají často slepeny ze tří vrstev překližky.

Vznikne mimořádně tuhý trup, který se uvnitř obejde bez většiny žeber. Na závěr je, podobně jako trup vyrobený strip plankingem, vybroušen do hladka a přelaminován. Také zde bývá někdy na vrchní straně použita pohledová dýha.

Touto metodou staví své lodě například loděnice Vicem Yachts.

Výhody cold molding

Znovu jde o technologii, která je výhodná pro výrobu lodí, které nejsou sériové. Absence kvalitního kopyta umožňuje rychlou stavbu lodi. Mimořádná pevnost a tuhost výsledného produktu zajišťuje při základní údržbě dlouhou životnost lodi. Povrchová úprava a výrobní technologie zabraňují hnilobě. Cold holding je technologie vhodná i pro amatérskou stavbu, díky finanční dostupnosti překližky je výsledná cena velmi dobrá.

Překližková šarpie

Foto RM Yachts

Foto RM Yachts

Francouzská loděnice RM vyrábí překližkové šarpie.


Nejjednodušší a zároveň nejlevnějším způsobem stavby lodí je použití klasické kostry a překližkové obšívky. Rychlost výroby je zajištěna tím, že pokládání velkých kusů překližky je velmi jednoduché. Všechny tvary jsou rovné, proto ani výroba kostry není nijak časově náročná.

S praktičností výsledného produktu je to již těžší. Součástí lodě zůstane celá kostra, která zabírá místo v interiéru a hůře se v lodi udržuje pořádek. Pro někoho může být limitujícím faktorem také to, že tvar trupu je hranatý (na druhou stranu většina závodních lodí je dnes hranatá). I když jde o konstrukci, která je vhodná především pro amatérskou konstrukci, své lodě takto vyrábí například francouzská loděnice RM Yachts.

Výhody překližkové šarpie

Výhodami této konstrukce jsou nízká cena a rychlost stavby. Dnes je výhodou také to, že moderní turistické i závodní lodě jsou často hranaté a šarpie tak nepůsobí na první pohled tak nedobře.

Kromě výše zmíněných výhod klasického materiálu jsou zde ještě dvě výhody zásadní, které jsme nezmínili. Dřevěná loď vždy voní dřevem a to je velký rozdíl, proti nevábné vůni nové lodě laminátové. A pak je zde ještě jeden argument. Dřevěné lodě byly vždy krásné a je tomu tak i dnes. Laminátová jachta je proti tomu vždy jen kusem plastu. A uvědomují si to i výrobci motorových člunů. Do dnešní doby pracuje s tímto materiálem třeba loděnice Boesch nebo Frauscher Boote .

Užitečné odkazy

www.spirityachts.com, www.vicemyacht.com, http://www.rm-yachts.com, www.woodenyachts.com, www.sandemanyachtcompany.co.uk, www.butlers-wooden-boats.co.uk, www.plachetnice.estranky.cz

Autor:Vojtěch Komárek

18091
Na horu