Search
× Search
Spolehlivé kormidlo na dlouhé plavby
Daniel Vodička

Spolehlivé kormidlo na dlouhé plavby

Chcete se vydávat na dlouhé plavby a přemýšlíte, jaká by vaše loď měla být? Co má mít a co mít musí? Kde jsou její nejslabší body a jak je odstranit? Achillovou patou většiny dnešních jachet je kormidlo. Jaké má být, aby riziko poškození bylo minimální?

Guru cruisingových jachtařů Jimmy Cornell říká, že v posledních 30 letech bylo na oceánu opuštěno nejvíce jachet právě z důvodu nějaké závady na kormidle. Mnoho posádek už následně nezvládne instalaci nouzového kormidelního mechanizmu a z bezpečnostních důvodů jachtu opustí.

Problém roste s absencí skegu před kormidlem. Dříve běžná výbava jachet je na moderních jachtách k vidění jen zřídka. Skeg je ostruha, která je součástí trupu, na které je uchyceno kormidlo. Kromě toho, že na skegu je kormidlo uchyceno nahoře i dole, je také chráněno před případnou kolizí.

Dnes se používají volně zavěšená kormidla, která jsou v případě kolize velmi křehká i proto, že jsou uchycena ložiskem jen v horní části. Stačí, aby se po nárazu osa kormidla ohnula a není možné již dále kormidlovat, protože zadní část kormidla se vzpříčí o trup.

Skeg

Lodě vybavené skegem jsou tedy bezpečnější, kormidlo je lépe chráněno před poškozením. Skeg nemusí pokračovat v celé délce kormidla, někdy je jen částečný.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Crash boxy na volně zavěšeném kormidle mohou zabránit vážným škodám.
Nebezpečí proražení trupu

Při kolizi kormidlem hrozí, že kormidlo prorazí svojí vrchní částí trup. Je páčeno dovnitř. Aby k tomu nemohlo dojít, je lepší, když je horní část kormidla bez výztuh. Slouží jako taková crash zóna. V případě nehody to vrchní část kormidla nevydrží a zlomí se, ale kormidlo samotné i trup jsou nepoškozené.

Spodní část kormidla

V případě použití zavěšeného kormidla bez skegu je dobré, podobnou crash zónu mít i na jeho spodku. Opět by měl být spodek kormidla bez strukturálních výztuh. Mělo by být zkonstruováno tak, aby část mohla být zničena bez toho, že budou zasaženy nezbytné části. Takovou úpravu je možné provést i na sériově vyráběné lodi, kde se s něčím takovým nepočítá, dodatečně.

3265
Na horu