Search
× Search
Správná kotva pro vás
Daniel Vodička

Správná kotva pro vás

Jakou kotvu si vyberete, pokud před vás postavím 10 různých typů tvarovaného železa? Vyberete starou (podle někoho osvědčenou), nebo moderní kotvu vzniklou v posledním desetiletí?

Jednou jsem si na výstavě vyslechl přednášku o marnosti moderních kotev. Návštěvník výstavy nedůvěřivě pozoroval hromadu moderních kotev. Náhle se rozmluvil: „Nejlepší je čtyřramenná! Dělám si doma vlastní a testuju je traktorem na poli. A ty moje držej!“ Na otázku, jestli testoval některou z moderních kotev na svých polnostech, odpověděl: „Jasně! Všechny sem je zkoušel. Tahal jsem je za traktorem a hovno. Nedržely!“

Pokud nekecal, tak to byl velký srdcař. Za deset malých moderních kotev (cca 10 kg) musel dát takových 70000 Kč. Dost peněz na hlubokou orbu.

Ale vraťme se na zem. Proč mít na palubě tu či onu kotvu? Nebo možná ještě lépe, proč tam tu či ono nemít?

Fisherman anchor

Foto RNLI

Foto RNLI

Fisherman anchor je pro jachting poněkud nepraktická.
Na této kotvě jsou její negativa ihned patrná. Plocha ramen této kotvy je velmi malá. Proto se dá předpokládat, že na běžném druhu dna (písek a bahno) bude kotva dnem prokluzovat. Kotva drží na skalnatém dně a případně v řasách. Neznamená to sice, že tato kotva nebude držet, ale aby její přídržná síla odpovídala hodnotám, které pro svoji loď požadujete, musela by být výrazně větší a těžší než moderní kotvy. Příliš praktická pomocnice na palubě to tedy není.

 

 

 

Pluhové kotvy

Foto archiv

Foto archiv

Kotva CQR je především na menších jachtách překonaná
Do této skupiny kotev patří například oblíbené kotvy CQR a výrazně modernější Delta, nebo méně známá Kobra od Plastima.

Tyto kotvy dobře drží v písku a bahně. Potíže nastávají až ve chvíli, kdy tah na kotvu přesáhne určitou mez. Od té chvíle je kotva tažena dnem, které orá podobně, jako pluh za traktorem. To je sice znepokojivé, ale na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že síla, při které k orbě dochází, výrazně převyšuje podmínky, ve kterých běžní jachtaři kotví. Je tedy možné si říci: „Na to naše kotvení…“

Zde je dobré ještě uvést, že v testech, které byly v posledních letech prováděny, je na tom z této skupiny nejlépe Kobra, za ní následuje Delta a nejhůře je na tom CQR. Kotva CQR má také nejhorší vlastnosti, co se týče zarytí do dna. Je to dáno tím, že v hrotu kotvy je soustředěno jen 12 – 16 % celkové hmotnosti kotvy. U kotvy Delta je to kupříkladu kolem 28 % hmotnosti a kotva se tak lépe a rychleji zarývá do dna.

Přesto kotvy typu CQR stále najdeme na lodích poměrně často. U větších a těžších kotev (např. nad 25 kg) se vlastnosti kotvy výrazně zlepšují.

Ploché kotvy

Foto archiv

Foto archiv

Kotva Fortress je oblíbená jako druhá kotva na palubě. Je skládací a navíc lehká, hliníková.
Určitě znáte kotvy Danforth, možná Britany, Fortress nebo FOB… To vše jsou tzv. ploché kotvy. Jejich plocha je velká v poměru ke hmotnosti, proto dobře drží v měkkých nebo středních druzích dna. Další výhodou jsou ostré hroty kotev, díky kterým se rychle zarývají. Na tvrdších druzích dna je to s nimi horší a nemusí se chytnout. Stejně tak mívají problémy ve chvílích, kdy se změní směr větru nebo proudu. Kotva se často již znovu nechytí.

Oblíbené jsou jako druhé kotvy na palubě, protože jsou díky plochému tvaru skladné.

 

 

 

 

 

Clew anchor

	Foto archiv

Foto archiv

Jedna z větších kotev Bruce.
Do této skupiny patří kotva typu Bruce. Také zde jde o kotvu, která je vhodná na měkká a střední dna, na tvrdých druzích dna se nezaryje. Svými vlastnostmi dnes zaostává. Také u ní ale platí, že její vlastnosti se výrazně zlepšují s rostoucí velikostí. 

 

 

 

 

 

Konkávní kotvy

Foto Spade

Foto Spade

Kotvy Spade mají 47 % své hmotnosti soustředěno v hrotu.
Nakonec jsme si nechali nejmodernější konkávní kotvy. Je jich dnes celá řada. Spade, Ultra, Manson Supreme nebo Boss, Rocna atd.

U moderních kotev je soustředěno maximum hmotnosti do jejich hrotu. U Manson a Rocna je to kolem 35 % hmotnosti, u Spade je to dokonce 47 %. Díky tomu se kotvy rychle zarývají do dna. Konkávní tvar zase zaručuje, že nemají tendenci „orat“ dno a prokluzovat.

Svými vlastnostmi výrazně překonávají dříve zmiňované kotvy. Jsou však obvykle dražší, a proto nejsou tak rozšířené, jak by si zasloužily. Drží dobře v měkkých i tvrdých druzích dna a dokážou své přednosti ukázat i na dně, které je porostlé řasami. 

Pokud bych si měl na jachtu vybrat z uvedených typů kotev, sáhl bych po konkávní kotvě. Vyšší cena je hodnotou klidného spánku.

 

 

8347
Na horu