Search
× Search

Kontrašot při plavbě na zaďák

Kontrašot při plavbě na zaďák
Kontrašot při plavbě na zaďák

Při plavbě na zaďák máme ráhno vyloženo daleko do boku. Aby se zabránilo možným škodám v případě nechtěné halzy, je velmi žádoucí používat tzv. kontraotěž. Nezabrání sice samotné halze, ale zabrání tomu, aby ráhno cestou přes střed lodi smetlo každou hlavu, která se mu postaví do cesty. Často ale vidíme špatně použitou kontraotěž.

Na horu