Search
× Search

Aplikace pro plavbu v ČR

Aplikace pro plavbu v ČR
Aplikace pro plavbu v ČR

Státní plavební správa zprovoznila aplikaci LAVDIS mobile. Je to aplikace určená pro všechny, kteří se plaví po našich vodách. Je určena pro Android, tak i pro iOS.

Na horu