Search
× Search
Testy, snímače, grafy, programy a především foily
Daniel Vodička

Testy, snímače, grafy, programy a především foily

Jak probíhá testování nejmodernější jachty IMOCA nové generace, která je schopná létat na foilech? Co vše je třeba vědět proto, aby jachta vydržela namáhání v závodě? Aby přežila plavbu přes Atlantik nebo plavbu kolem světa?

V týmu Charal má analýzu dat, výkonu a namáhání jachty na starosti Nicolas Andrieu. Jeho úkolem je najít maximální potenciál jachty na všech kurzech a za jakékoli síly větru, aby bylo možné najít, kdy jsou třeba změny v nastavení a jaké. Nejde přitom jen o výkony jachty, ale také o maximalizaci její spolehlivosti.

Jak je váš tým organizován, jak získáváte data a provádíte analýzy?

Jsme na to dva. Philippe Legros připravuje analýzy výkonu lodi. Shromažďuje data z vody, jaké plachty jachta veze, jak je využíván balast, nastavení takeláže, rychlost lodi, náklon. Vše se používá proto, aby bylo možné vytvořit polární diagram. Ten je základem pro vytváření routingu (trasa lodi v závislosti na síle a směru větru) a pro skippera je hlavním výkonnostním prvkem za plavby.

Moje práce se sestává ze dvou polovin. Mám na starosti, aby se na lodi nic nerozbilo. To zaprvé. Naše velké foily znamenají velké namáhání struktury lodě. Máme sensory na takeláži i na foilech, které nám ukazují namáhání. Snažíme se maximalizovat výkon lodi bez toho, abychom ji přetížili.

Druhá část mé práce souvisí s analýzami, které povedou ke změnám na lodi. Změny mají zajistit vyšší výkony lodě a větší spolehlivost. Jde o loď, která se stále vyvíjí, proto na ní dojde k mnoha změnám. Charal je nová loď a použitá řešení vznikla jen na základě výpočtů architektů. My po každé plavbě vše zanalyzujeme (loď, vybavení). Máme před sebou mnoho práce. Jakákoli změna přináší na jedné straně pozitiva, ale na straně druhé zde jsou negativa, která změna vyprodukuje. Vše je třeba pečlivě zvážit, aby výsledek byl vyvážený.

Jak tedy postupujete?

Nejdůležitější je, být na vodě. Zatím jsme stále v počáteční fázi. Na vodě jsme zatím strávili cca 25 dnů, z toho 15 bylo věnováno přípravě na start v Route du Rhum. V té fázi šlo především o základní prvky plavby, nikoli o výkonnostní analýzy. Proto je zde mnoho věcí, ke kterým se budeme muset na jaře vracet. Stále je mnoho podmínek, ve kterých jsme s lodí nebyli. Například silný vítr a vysoké vlny. Důležité je, abychom nejprve celou loď pochopili. A u toho zatím nejsme.

Jaké nástroje používáte?

Na lodi máme stovku sensorů. Klasické sensory, které měří vítr, rychlost, kurz…), dále sensory zpracovávající náklon, trim, zrychlení, úhel kormidla, nastavení foilů… Některé jsou tvořeny optickými vlákny, která zaznamenávají deformace. Dále je celá takeláž plná sensorů. Všechny výstupy po každé plavbě vezmeme a proženeme je analytickým programem…

Philippe Legros používá program Sailing Performance, ve kterém je možné manuálně měnit hodnoty nastavení. Data tedy nemusí vždy vycházet jen z podmínek, ve kterých jsme byli, ale je možné i modelovat namáhání další.  Race Replay nám umožňuje projet si celý den a vybrat si a zanalyzovat jen klíčové fáze. Tyto fáze mohou být dále analyzovány v databázi Query Performance, což umožňuje vytvořit seznam optimálních konfigurací. Přeje-li si někdo detailní analýzy určitých speciálních parametrů, může si vyexportovat reálná data do excelu a tam je podrobit ručnímu zkoumání. Občas toto dělám s namáháním na některém konkrétním sensoru.

Pokračování zítra.

 

Článek je volně přeložen z www.vendeeglobe.org

5741
Na horu