Search
× Search
Těžko uvěřitelná nehoda bez viníka?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Těžko uvěřitelná nehoda bez viníka?

8.listopadu se srazila norská fregata s panamským tankerem na severu Norska. Fregata se nakonec potopila. Jak k tomu mohlo dojít? Velmi zajímavý sled náhod a nedorozumění.

Nehodu fregaty KNM Helge Ingstad a tankeru Sola TS vyšetřuje norská organizace Accident Investigation Board of Norway. Zatím vydala předběžnou zprávu, která již však mnohé vysvětluje. Mimo jiné ukazuje, jaký problém dnes nastane, pokud loď nemá zapnuté vysílání AIS, na které dnes všichni spoléhají. K nehodě došlo nedaleko ropného terminálu Sture v Hjeltefjorden. Fregata byla poškozena, najela na mělčinu a nakonec se potopila. Tanker vyvázl s drobnými škodami. Naštěstí došlo jen k lehkým zraněním.

 • Fregata KNM Helge Ingstad plula jižním směrem podél pobřeží severně od Bergenu. Předtím, než vplula do Fedje VTS oblasti (řízení provozu), upozornila, že připlouvá od severu a bude pokračovat svým kurzem. Fedje VTS zaznamenalo fregatu v 0240. fregata plula rychlostí 17 – 18 uzlů a AIS měla zapnuté jen na příjem. Tedy nevysílala svoje údaje. Navigační světla svítila a loď mohla být vidět na radaru. Posádka sledovala VHF kanál 80, na kterém probíhala komunikace Fedje VTS.
 • Krátce před 0300 lodivod se nalodil na tanker Sola TS u terminálu Sture. K tankeru připluly dva remorkéry.
 • V 0313 lodivod na Sola TS zavolal Fedje VTS, aby oznámil, že začíná odvazování a připravuje se na vyplutí. VTS potvrdilo přijetí zprávy. V té době se 3 jiné lodě pohybovaly jižně od Sture terminálu. Všechny směřovaly k severu.
 • Ve 0340 přichází na KNM Helge Ingstad do hlídky nový navigační důstojník, přebírá službu a seznamuje se s provozem v okolí. Tři lodě směřující k severu jsou na radaru KNM Helge Ingstad identifikovány. Během přebírání hlídky je zaregistrován výrazně osvětlený objekt u terminálu Sture.
 • V 0345 lodivod na Sola TS upozorňuje Fedje VTS, že tanker odplouvá od terminálu Sture.
 • V 0355 důstojník, který přišel na KNM Helge Ingstad do hlídky, přebírá službu a předchozí služba opouští můstek.
 • Tanker Sola TS za asistence dvou remorkérů začíná odplouvat od mola ve Sture terminálu. Loď stála pravobokem k molu a přídí směřovala na jih. Když byl tanker dost daleko od mola, stočil se na levobok a najel na kurz 350. V té době byla trojice lodí plujících od jihu po jeho pravoboku. Navigační světla na Sola TS svítila.
 • V 0357 si lodivod všimne na radaru echa lodě, která směřuje na jih. Loď byla od tankeru Sola TS severně. Lodivod zahlédne zelené světlo lodě, je jasné, že křižuje kurz tankeru, ale není možné identifikovat její AIS signál.
 • V 0359 lodivod volá Fedje VTS, aby se zeptal na jméno lodě, která pluje k tankeru. VTS odpovídá, že nemá o lodi žádné informace. Lodivod a kapitán tankeru se nsaží s lodí spojit jinými cestami. Signalizují světlem a lodivod žádá kapitána tankeru o změnu kurzu o 10°na 000°.
 • Cca v 0400 volá Fedje VTS tanker Sola TS, aby mu sdělilil, že jde zřejmě o fregatu KNM Helge Ingstad. Krátce potom volá lodivod z tankeru KNM Helge Ingstad, aby změnila kurz okamžitě na pravobok. Posádka na můstku KNM Helge Ingstad odpovídá, že nemůže změnit kurz na pravobok, dokud nemine objekt, který vidí na pravoboku.
 • Krátce po 0400 KNM Helge Ingstad je cca 400 m od Sola TS. Když KNM Helge Ingstad nezměnila kurz, lodivod i řízení provozu Fedje VTS o to samé žádají znovu. Krátce potom začíná KNM Helge Ingstad s úhybným manévrem, ale je již pozdě a dochází ke srážce.
 • Fregata KNM Helge Ingstad je vážně poškozena, zasaženo je kormidlo, ztrácí pohon. Fregata pokračuje k pořeží a v 0411 najíždí na mělčinu. Loď se plní vodou, ztrácí stabilitu a je evakuována.

To byl běh událostí. Co se ale podařilo vyšetřit?

 • Byla jasná noc a z KNM Helge Ingstad musela být již z velké dálky zřetelná světla terminálu Sture. Když byl terminál poprvé z KNM Helge Ingstad zahlédnut, stál tanker Sola TS u mola. Protože se posádka připravovala na vyplutí, byl tanker hodně osvětlen. Z dálky nebylo možné rozeznat světla tankeru od světel terminálu. Protože byl tanker dosud uvázán u mola, jeho světla se nepohybovala. Je velmi pravděpodobné, že z toho důvodu si posádka KNM Helge Ingstad myslela, že tato světla patří k terminálu.
 • Po výměně hlídek 0340 – 0345 se posádka na můstku seznamovala se situací. Tanker Sola TS v té chvíli odplouval od mola, ale relativní pohyb světel mohl být jen zanedbatelný, protože se otáčel z jižního na severní kurz. Protože byla na tankeru rozsvícena světla na palubě, mohla být snadno přehlédnuta navigační světla.
 • Když v 0400 KNM Helge Ingstad tvrdila, že se nemůže otočit na pravobok, vycházelo to z přesvědčení hlídky, že jde o pevná světla a že změna kurzu na pravobok by znamenala srážku s osvětleným objektem. Hlídka na můstku KNM Helge Ingstad si také myslela, že komunikuje s jednou z trojice lodí, které plují na sever. Tyto lodě byly vidět na radaru. Až poté se situace vyjasnila, ale to už bylo na úhybný manévr pozdě.

Vyšetřování zatím prokázalo, že nešlo o jednu konkrétní chybu, ale o řadu malých omylů, zmatení a nedorozumění. Výsledkem je, že královské loďstvo je o jednu fregatu chudší.

A přitom taková blbost…

4571
Na horu