Search
× Search
Tři uzly na pátek
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Tři uzly na pátek

Pro velký úspěch předchozích dvou článků o uzlech přinášíme další tři uzly. Osmičkový uzel asi znáte, dvě osmičky si dovedete představit a k tomu je zde ještě Prusíkův uzel. Ten již je náročnější. Obvykle ho používat nebudete, ale jsou chvíle, kdy se bez něj neobejdete. Fotografie jsou z knihy Přístavní manévry, kde najdete i další potřebné uzly.


Prusíkův uzel
Tento uzel se dříve používal pro šplhání po laně. Dnes na to již máme jiné pomůcky. Na lodi své použití nachází jinde. Jde především o chvíle, kdy potřebujeme uvázat lano na lano již napnuté. Může jít o vyvázání druhé jachty na napnutý mooring, nebo o uvázání uvolňovacího lana na kosatkovou otěž, která je překřížená na vinšně. Variant tohoto uzlu je několik.

Jak na to
Prusíkův uzel: Necháme si dlouhý konec slabšího lana a vedeme ho jednou kolem silnějšího lana (1). Nyní provedeme druhou smyčku kolem silného lana a přetáhneme volný konec na druhou stranu (2). Znovu tenké lano omotáme kolem silného lana od kraje ke středu (3). Nakonec oba konce pečlivě dotáhneme (4).

Osmičkový uzel
Osmičkový uzel se uvazuje na konec otěží, aby nemohly prolétnout kladkou. Dobře se rozvazuje i dotažený.

Jak na to
Osmičkový uzel: Jak již napovídá název, jde o uzel připomínající číslo 8. Začneme tím, že volný konec obtočíme kolem konce pevného tak, jako bychom kreslili osmičku (1). Následně protáhneme volný konec vzniklou smyčkou (2) a dotáhneme (3).

Osmičková spojka (dvě osmičky proti sobě)
Uzel sloužící ke spojení dvou lan. Jde o spolehlivý spoj, který je možné použít i na kluzkých lanech. Pevnost lan je při použití této spojky omezena jen minimálně a i při zatažení se uzel poměrně snadno rozvazuje. Na prvním laně uvážeme osmičkový uzel a necháme ho povolený. Druhým lanem proplétáme osmičku druhou osmičkou, která je protisměrná.

Jak na to
Osmičková spojka: Začneme vytvořením osmičky, kterou nedotahujeme. Vezmeme druhé lano a protahujeme ho opačným směrem (1). Kopírujeme průběh osmičky (2), až celý uzel zkompletujeme (3) a dotáhneme (4).

13963
Na horu