Search
× Search
Umíte odhadnout délku kotevního řetězu?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Umíte odhadnout délku kotevního řetězu?

Často jste na lodi, která nemá označený kotevní řetěz a na přídi máte pomocníka-laika, který je důvěryhodný jako prezidentská kancelář. Jak odhadnout délku vypuštěného řetězu?

Můžete odejít od kormidla, koukat do kotevny a odhadovat, jestli zbylá hromada řetězu je přibližně poloviční. Nebo je to spíše jen třetina?
Je tu jedna poměrně přesná metoda. Vyžaduje ale drobnou přípravu. Na začátku své týdenní plavby, ještě než začnete kotvit, si vyzkoušíte, jak dlouho trvá vypuštění celého řetězu. Na klidném místě začnete vypouštět kotevní řetěz a stopujete si čas. Jakmile je celý řetěz vypuštěný, stopnete stopky. Nyní vydělíte čas desítkami metrů řetězu a víte, kolik sekund je třeba na vypuštění 10 metrů řetězu.

Příklad
Na lodi máte 50 metrů kotevního řetězu. Vypuštění celé délky řetězu trvalo 50 sekund. Jak dlouho musím vypouštět kotvu při kotvení na hloubce 5 metrů?

Protože vypuštění 50 metrů řetězu trvalo 50 sekund, znamená to, že na vypuštění 10 metrů řetězu potřebujeme 10 sekund. 

Chceme zakotvit na 5 metrech hloubky. Pro bezpečné stání potřebujeme vypustit řetěz délky 4 – 5 násobku hloubky. Pojďme na bezpečnější variantu. Budeme tedy vypouštět 25 metrů řetězu.

Protože 10 metrů trvá 10 sekund, budeme kotvu vypouštět 25 sekund.

Jednoduché. A může to zvládnout i člověk docela bez odhadu…

Toto a jiné podobné rady pro manévry v přístavech najdete v knize Přístavní manévry.

12781
Na horu