Search
× Search
Umíte spočítat výšku hladiny za přílivu?
Jan Koukal
/ Kategorie: Navigace

Umíte spočítat výšku hladiny za přílivu?

Plujete v přílivových vodách. Potřebujete spočítat výšku hladiny nad mělčinou, kterou musíte přejet. Postup je snadný.

Potřebujete tabulky, které vám řeknou výšku a čas po sobě jdoucí vysoké vody a graf znázorňující průběh přílivu. V tomto případě počítáme výšku hladiny u irského přístavu Galway. Potřebujeme znát výšku hladiny dejme tomu dnes v 1700 tamního času.

Z tabulek zjistíme, že nízká voda je ve 1456, její výška je 0,80 m, vysoká voda nastane ve 2132 a hladina vystoupá na rovných 5 metrů. Dalším krokem bude zjištění, jestli se jedná o příliv springový (velké rozdíly mezi vysokou a nízkou vodou), nebo neapový (malé rozdíly mezi vysokou a nízkou vodou). Vpravo nahoře na grafu s označením A vidíte, jaké jsou rozdíly hladin ve springu 4,5 m a v neapu 1,9 m. Dnes v Galway bude vysoká voda mít hodnotu 5,00 a nízká 0,8 m. Po odečtení získáme rozdíl hladin (range) 4,2 m. To odpovídá spíše springu, v grafu nás tedy bude zajímat plná čára určená pro spring (označena B).

prilivPokračujeme tím, že si na levou stranu grafu vyneseme hladinu naší nízké vody 0,8 m a na horní část grafu si vyneseme hladinu vysoké vody 5,00 m. Nyní obě výšky hladin spojíme (označeno C).

Dále spočítáme, kolik hodin před vysokou vodou je časový údaj, který nás zajímá (1700). Vysoká voda přijde ve 2132. Odečteme 1700 a získáme čas cca 4 h, 30 min před vysokou vodou. S tímto údajem vstoupíme do grafu.

V pravé části grafu si najdeme čas 4h30min před vysokou vodou (označeno D). Odtud vedeme svislici až do místa, kde protne plnou křivku značící průběh springu (označeno E). Z tohoto bodu vedeme vodorovnou čáru do místa, kde protne spojnici vysoké a nízké vody (označeno F). Nyní již vyneseme odtud svislici na horní či dolní měřítko výšky hladin (místo protnutí jsme označili G).

Toto je výsledek, který jsme hledali. Výška hladiny v Galway dnes v 1700 bude cca 1,8 m nad nulou mapy, tedy nad nejnižším odlivem. Je to údaj pro naši plavbu dostatečně přesný, i když určitou míru nepřesnosti v něm najdeme. Například proto, že čas před vysokou vodou je zaokrouhlený a stejně tak je zaokrouhlená i křivka, podle které se orientujeme.

Ti, co mají navigaci Navionics či jinou, si mohou údaj ověřit na svých telefonech. Jen pozor na správný přepočet času. Počítali jsme Galway v 1700 tamního času, což je 1800 středoevropského.

9049
Na horu